biblioteka w Warszawie

Poniżej zamieszczamy trzy listy: pierwsza (w odnośniku do oddzielnej podstrony) zawiera ksiażki Rudofla Steinera wydane w Polsce. Dysponujemy większością publikacji z zakresu antropozofii wydanych dotąd w Polsce i będziemy je mogli wypożyczać po uzgodnieniu tego z Wydawcami. Druga to ponad sto tytułów niewydanych książek i artykułów o tematyce antropozoficznej po polsku. Większość z nich to nieautoryzowane tłumaczenia, w formie maszynopisów. Trzecia lista to ponad 100 książek/zbiorów wykładów Rudolfa Steinera w języku niemieckim – one również znajdują się w naszej bibliotece. Jeśli nasza zbiórka osiągnie określony poziom, teksty te zaczną być powszechnie dostępne w formie stacjonarnej. W Warszawie, na rogu ulic Targowej i 11 listopada, tuż przy stacji metra, gdzie planujemy stworzyć regularną bibliotekę antropozoficzną.

KSIĄŻKI RUDOLFA STEINERA OPUBLIKOWANE W JĘZYKU POLSKIM PO 1989 ROKU:

POZYCJE W JĘZYKU POLSKIM NIEPUBLIKOWANE – MASZYNOPISY:

 • „Faust” Goethego (ze zbioru Geisteswissenschaftlische Brieufrungen zu Goethes „Faust”) GA 272,273  103 s.
 • 1 (bez tytułu), 2 Wykład na temat pedagogiki, 3 Procesy inicjacji jako początek ważnych przeobrażeń ludzkiego życia (bez str. 1-12), 4 wykład z Anglii 5 medytacje na każdy dzień tygodnia
 • Albert Steffen:  Ku czci Rudolfa Steinera  przekł. H. Dobrzyńska  Warszawa 1936   48 s. (2 kopie)
 • Antropozofia jako wiedza o człowieku i kosmosie, oraz jako impuls moralny i religijny (Paryż 23 v 1924  GA 239  44 s
 • Antropozofia jako wiedza o człowieku i kosmosie, oraz jako impuls moralny i religijny. Paryż, 23 V 1924  GA 139 (II cz.)  44 s.
 • Antropozoficzne myśli przewodnie nr 1-5 (2 s.)
 • Apokalipsa św. Jana (skrót) od 17 VI 1908  146 s.
 • Baśnie w świetle badań Ducha   Berlin 6 II 1913 przekł prof. K. Homolac   44 s
 • Choinka jako symbol  Berlin 21 XII 1909
 • Chrystus i dusza ludzka  51 s.
 • Chrystus za czasów Misterium Golgoty i Chrystus w czasach dzisiejszych
 • Chrystus za czasów Misterium Golgoty i Chrystus w czasach dzisiejszych  1-2 V 1913 Londyn   GA 152   26 s.
 • Co czyni Anioł w naszym ciele astralnym?   Zurych 9/10 1918  22 s.
 • Cykl roczny jako proces oddychania Ziemi a cztery okresy wielkich świąt   Dornach 31 III 1923 (przekł. T. Mazurkiewicz) GA 223  28 s.
 • Cztery cnoty Platona. Symbolika i fantazja w związku z Misterium. Postrzeżenie zmysłowe, wyobrażenie i uczucie człowieka w odniesieniu do wnętrza Ziemi i do Kosmosu
 • Cztery ofiary Chrystusa. Trzy stopnie poprzedzające Misterium Golgoty  01.06.1914 Bazylea   GA 152   23 s.
 • Czym może być duchowe poznanie dla człowieka zarówno w ciężkich jak i w szczęśliwych chwilach życia Berlin 15 I 1915 wykład publiczny przekład H.D i M.P.  19 s
 • Do członków Towarzystwa Antropozoficznego – 18 listów R.Steinera z okresu 20 I – 10 VIII 1924  Autoryzowany przekład M. Przyborowskiej i H. Dobrzyńskiej  94 s
 • Drogi kształtowania własnej osobowości twórczej architektów Szkół Waldorfskich    9 s.
 • Duch Słońca stał się Duchem Ziemi  26 XII 1911 Hanower
 • Duchowe dzwony Wielkanocne. Kolonia 10-11 IV 1909  GA 109, 11 s.
 • Duchowość Goethego, tak jak przejawiła się ona w bajce „O zielonym wężu i pięknej Lilii” (przekł Z. Soczyńskiej) 8 s.
 • Dwa wykłady o pedagogice
 • Dzień zaduszny  (cykl XI, wykł 4)  8 s.
 • Emil Bock: Rudolf Steiner (1861-1925) 30 III 1950 w 25 rocznicę śmierci  15 s.
 • Emil Bock: Rudolf Steiner (1861-1925) w 25 rocznicę śmierci   6 s.
 • Eurytmia jako mowa widoma  wykł 1 – 8 s
 • Ewangelia św. Jana  18-31 V 1908  103 s
 • Ewangelia św. Jana w stosunku do trzech innych ewangelii, a w szczególności do Ewangelii św. Łukasza   14 wykładów – Kassel 24VI-7VII 1909 (cz. II – wykłady VIII-XIV)   187 s
 • Ewangelia św. Łukasza (10 wykł. – Bazylea – 15-24 IX 1909) 96 s
 • Ewangelia św. Mateusza (12 wykł. – Brno 1-12 IX 1910) (bardzo zła kopia)  228 s
 • Ezoteryczne badanie dotyczące życia pomiędzy śmiercią a nowym narodzeniem  Stuttgart 17 i 20 II 1913 (GA 140)  43 s 
 • Ezoteryczne rozważania dotyczące związków karmicznych – cz I,II,III (28 wykładów) GA 235-236 rok 1924
 • Fryderyk Rittelmeyer: Moje spotkania a Rudolfem Steinerem  przekł J. Chudzikowskiej,   109 s
 • Fryderyk Rittelmeyer: Rudolf Steiner jako wydarzenie w dziejach chrystianizmu (w „Christengemeinschaft”, V 1925)   27 s
 • Goetheanizm zamiast homunkulizmu i mefistofelizmu  Dornach 19 ?I 1919   GA 273  23 s
 • Grzech pierworodny i łaska   3 maja 1911   GA 127  18 s.
 • Grzech pierworodny i łaska  3 V 1911 Monachium   18 s.
 • Guenther Wachsmuth: Świat eteryczny w nauce, sztuce i religii s 339
 • Haeckel, zagadki świata a teozofia   21 s
 • Heinz Duddemeier Jeszcze raz o filmie (5 s.)
 • Imaginacja Michaelowa  5 X 1923  GA 229
 • Imaginacja okresu Świętojańskiego  Dornach 12 X 1923  12 s.
 • Impuls Chrystusowy i rozwój świadomości jaźniowej  1909,1910 Berlin GA 116  179 s
 • Impuls Michaelowy a misterium Golgoty  Stuttgart 13 i 20? V 1913 11s
 • Inkarnacja Lucyfera i Arymana. Przygotowanie się w dzisiejszych czasach inkarnacji Arymana   Berno  4 XI 1919   GA 193   9 s.
 • Izis i Madonna (tłum. Jadwiga Petecka)  18 s.
 • Jak dalece Misterium Golgoty nadaje sens całemu rozwojowi Ziemi?   1922 Oxford (wykład w Manchester College dla teologów angielskich). 14s.
 • Jak działa Karma  XII 1903 („Luzifer-Gnosis”)  GA 34,   21 s.
 • Jaki powinien być uczeń wiedzy duchowej 20.01.1905 Dusseldorf (pocz. – s 1-3)
 • Jakie znaczenie ma ezoteryczny rozwój człowieka dla jego osłon i jego samości? (10 wykł. – Haga) 82 s
 • Jezus czy Chrystus  29 XI 1921
 • Konieczność gruntownego przemyślenia dla ratunku cywilizacji europejskiej   11 XI 1919 Dornach   10 s.
 • Konieczność i wolność w dziejach świata i w działalności człowieka  GA 166  5 wykł. Berlin 25 I-8 II. 1916  83 s.
 • Kosmiczna misja Michaela (myśli Michaelowe zebrała B. Podolska) 18 s.
 • Kosmiczna misja Michaelowa
 • Kosmologia, religia i filozofia („Kurs francuski”)  GA 215  6-15 IX 1922  60 s.
 • Krew jest sokiem zgoła osobliwym   z GA 55  przekł Wilno 1927, 32 s
 • Kształtowanie się losu w czasie snu i na jawie.  Duchowość zawarta w mowie i głos sumienia  Brno, 6 IV 1923 tłum Alicja Wilczyńska  25 s
 • Listy doktora 36s
 • Makrokosmiczny i mikrokosmiczny ogień. Uduchowienie, przeduchowienie oddechu i krwi  10 VI 1909  13 s.
 • Makrokosmos i mikrokosmos  Wiedeń 21-31 III 1910   11 wykł GA 119   188 s
 • Materiały do poznania Misterium Golgoty   8 wykładów  27 III-24 VIII 1917   232 s.
 • Metoda nauczania i warunki życiowe wychowania  7-13 IV 1924  GA 308
 • Misje poszczególnych dusz narodów w związku z północno germańską mitologią I/II
 • Mistyka w zaraniu nowoczesnego życia duchowego oraz jej stosunek do dzisiejszego poglądu na świat  GA 7, przekł K.Homolac  129 s.
 • Mit o Baldurze i misterium wielkopiątkowe 2,3 IV 1915 Dornach przekł. H. Dobrzyńskiej i M. Przyborowskiej  GA 161
 • Moralne przeżycie barw i świata dźwięków, Twórczość plastyczno-architektoniczna  Dornach 1,2,4 I 1915  40 s.
 • Moralność teozoficzna (3 wykł – Norrkoping v 1912) 67 s
 • Muzyka jako siła kształtująca w życiu człowieka   8 s
 • Myśl ludzka i myśl kosmiczna  18-24 I 1914 Berlin,  86 s.
 • Myśl Wielkanocna  Dornach 27 II 1921, Zielone Świątki – święto wolnej indywidualności  Hamburg 1910
 • Myśli o ofierze (Goetheanum)
 • Myśli o ofierze. Bernhard Berens – Zabezpieczenie społeczne w demokracji. Adelheid Petersen – Rudolf Steiner o pracy w kołach. Jerzy Prokopiuk – Pech czy reguła? Rudolf Steiner – Antropozoficzne myśli przewodnie. Ryuze Ryuhan Nishikawa – Buddyzm i antropozofia w Japonii
 • Nad czym pracuje Anioł w naszym ciele astralnym 9 X 1918 Zurych  GA 182   17 s.
 • Narodziny świadomości jaźni po śmierci. Przeżywanie skutków swych czynów  23 XI 1915  Stuttgart   24 s.
 • Natura i Duch w świetle poznania wiedzy duchowej  Stockholm 8 VI 1913, 13 s.
 • Niebo i Ziemia przeminą ale słowa moje nie przeminą  Dornach 3 VI 1915
 • O pewnych objawach dzisiejszej nerwowości  11. I. 1912 (wyd Virya)
 • Od oddzielenia się księżyca do powrotu księżyca  13 V 1921  35s
 • Okresy życia ludzkiego i ich rozumienie (niepełny tekst)  14 IX 1918 Dornach  GA 184   przekł J. Adolphówny Wilno 1936  10 s.
 • Podstawowe impulsy dziejów. Panowanie duchowieństwa. Przewarstwienie gospodarcze  X 1919 Dornach   18 s.
 • Ponowne pojawienie się Chrystusa w ciele eterycznym   Stuttgart 6 III 1910  GA 118
 • Popędy społeczne i antyspołeczne  12 XII 1918 Bern  GA 186  tłum Maria Przyborowska   23 s.
 • Praktyczne kształcenie myślenia  18 I 1909  56 s  (wyd Virya)
 • PRIMULA  pisemko Szkoły Waldorfskiej – Wielkanoc 1994
 • Przejście człowieka przez wrota śmierci.   Przemiana życia.   64 s
 • Rozważania ezoteryczne – Jak znajdę Chrystusa? Zurich 16 X 1918
 • Rozwojowo-Historyczne podstawy do wytworzenia właściwego poglądu na kwestie społeczne” Dornach, XI 1918 wykład n 5  s 23
 • Różne wykłady  9-17 VIII 1919  84 s
 • Rudolf Steiner jako człowiek   różne opisy postaci R.S.   39 s
 • Rudolf Steiner o sobie (z GA 28 Mein Lebensgang) 42 s
 • Sedno kwestii społecznej  przekł. M.O, M.W., wydane: Warszawa 1938, 109 s.
 • SPEKTRUM, nr 1 (zeszyt poświęcony przyrodoznawstwu goetheańskiemu)
 • Społeczne impulsy ozdrowieńcze dla dzisiejszej cywilizacji   Dornach  10 X 1919
 • Spotkania antropozoficzne  nr 1,2,4 1991, 5,6 (redakcja T. Mazurkiewicz)
 • Statut Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce
 • Strącenie Duchów Ciemności  6 wykł Dornach  14-28 X 1917  GA 177 109 s
 • Streszczenie fizjologii okultystycznej 42 s
 • Sylwester świata i myśli noworoczne 5 wykł Stuttgart 1919/20   GA 195  54 s
 • Symbolika i fantazja w związku z misterium „Die prufung der Seele” Berlin 19 XII 1911
 • Śmiech i płacz  wg stenogramu nie przeglądanego przez autora   12 s
 • Śmierć i nieśmiertleność w świetle wiedzy duchowej  Berlin 26 X 1911tłum H. W.
 • Świadomość wtajemniczonych.  Prawda i błąd w zakresie badań duchowych   GA 243   11-22 VIII 19.. w Torquai    290 s
 • Świat duchowy a wiedza duchowa  wykład publiczny, Berlin, 30 X 1913 tłum. J.Ch.    27 s
 • Święta Wielkanocne  Kolonia 10 i 11 IV 1909, Niedziela Wielkanocna 11 IV 1909, Boże Narodzenie, Wykład z 31 I 1915 Zurich, Wschód i Zachód w świetle rozważań wigilijnych Dornach 24 XII 1921
 • Tajemnica Człowieka  9 wykł Dornach 29/07-16/08/1916 (bez wykł 10-15) (Kosmische und menschlische Geschichte: Band I – Das Ratsel des Menschen) – 119 s.  GA 170
 • Tajemnice stworzenia świata zawarte w Biblii (Die Geheimnisse der biblischen Schopfungsgeschichte)  Munchen 16-26 VIII 1910 tłum. Anny Berlinerowej 1938   157 s
 • Teozofia a antyzofia  wykł publiczny, Berlin 6 XI 1913  tłum J. Ch. 27 s
 • Trzy Wykłady   18,19,25 XI 1917 Dornach z GA 178 (Individuelle Geistwesen und einheitlicher Weltengrund) s 39+16
 • Ukształtowania misteriów  14 wykł  Dornach 23 XI – 23 XII 1923  115 s
 • Werner Onken i in.  List otwarty do reformatorów w Europie Wschodniej  styczeń 1990. Myśli o gospodarce rynkowej bez kapitalizmu. 32 s.
 • Wewnętrzna istota człowieka i życie pomiędzy śmiercią a nowymi narodzinami 6 wykł.  Wiedeń 11-14 IV 1914  49 s
 • Wiedza Tajemna  213 s
 • Wschód, Zachód i środek w odniesieniu do trójczłonowości organizmu socjalnego
 • Wykład 15.I.1915 Berlin  13 s.
 • Wykład 4, Cykl 40, Berlin 7 XII 1915, 10 s.
 • Zadania wiedzy duchowej i jej budynek w Dornach  11.I.1916 przekł. Józefy Chudzikowskiej   35 s
 • Zagadka człowieka, jego ziemskie i kosmiczne pochodzenie   (Das Ratsel des Menschen, sein irdischer und sein kosmischer Ursprung.  Band I-Kosmische und Menschlische Geschichte) 9 wykładów, Dornach 29VII-15 VIII 1916   186 s
 • Zagadnienia ludzi i odpowiedzi kosmosu  Dornach 25 VI 1922  19 s
 • Zesłanie Ducha Świętego a posłannictwo Antropozofii  Chrystiania 17 v 1923
 • Ziemia i Królestwa Natury. Duch w Królestwie Roślin  20 s.
 • Związek zasady artystycznej z poznaniem jakie daje wiedza duchowa
 • Związki Karmy  101 s

POZYCJE NIEMIECKOJĘZYCZNE:

Rudolf Steiner: Teksty oryginalne (w języku niemieckim)

Steiner Rudolf, Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums (Berlin 3-6 Februar 1913); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1932, stron 95

Steiner Rudolf, Antroposophische Pedagogik und ihre Voraussetzungen (Bern 13-17 April 1924); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1930, stron 82

Steiner Rudolf, Die Philosophie des Thomas von Aquino (Dornach 1920); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1930, stron 131

Steiner Rudolf, Haeckel und seine Gegner; J.C.C Bruns’ Verlag 1900, stron 55

Steiner Rudolf, Gegenwartiges Geistesleben und Erziehung (Yorkshire 5-17 August 1923); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1927, stron 223

Steiner Rudolf, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Padagogik (Stuttgart 21 August-5 September 1919); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1932, stron 219

Steiner Rudolf, Wendepunkte des Geisteslebens; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1927, stron 144

Steiner Rudolf, Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhaltnis Anthroposophischen Gesellschaft (Dornach 10-17 Juni 1923); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1931, stron 244

Steiner Rudolf, Theosophie aus vermeintlicher Wissenschaft; Philosophisch-Antroposophischer Verlag, Berlin 1920, stron 42

Steiner Rudolf, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft; Philosophisch-Antroposophischer Verlag, Berlin 1921, stron 57

Steiner Rudolf, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft; Philosophisch-Antroposophischer Verlag, Berlin 1927, stron 57

Steiner Rudolf, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft; Philosophisch-Antroposophischer Verlag, Berlin 1932, stron 57

Steiner Rudolf, Lebensfragen der theosophischen Bewegung; Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1910, stron 61

Steiner Rudolf, Wie Karma wirkt; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1929, stron 44

Steiner Rudolf, Praktische Ausbildung des Denkens (Karlsruhe 18 januar 1929); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1927, stron 39

Steiner Rudolf, Das menschliche Leben vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft ((Liestal 16 Oktober 1916); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1932, stron 56

Steiner Rudolf, Theosophie und gegenwartige Geistesstromungen; Vorurteile aus vermeintlicher Wissenschaft; Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1910, stron 61

Steiner Rudolf, Wahrspruchworte; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1925, stron 75

Steiner Rudolf, Der Mensch im Lichte von Okkultismus Theosophie und Philosophie (Kristiania 2-12 Juni 1912); Verlag der Rudolf Steiner-Nachlasverwaltung 1956, Dornach, stron 192

Steiner Rudolf, Das Ratsel des Menschen I (Dornach 29 juli-15 August); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1934, stron 214

Steiner Rudolf, Wahrheit und Wissenschaft; Herm.Weissbach 1892, Weimar, stron 48

Steiner Rudolf, Goethes Weltanschauung; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1921, stron 169

Steiner Rudolf, Goethes Weltanschauung; Verlag von Emil Felber 1897, Weimar, stron 206

Steiner Rudolf, Anthroposophische Leitsatze; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1925, stron 113

Steiner Rudolf, Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes (Hannover 27 Dezember 1911-1 Januar 1912); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1933, stron 192

Steiner Rudolf, Westliche und Ostliche Weltgegensatzlichkeit (Wien 1-12 Juni 1922); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1927, stron 201

Steiner Rudolf, Wie erlangt man Erkenntnisse der hoheren Welten?; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1919, stron 214

Steiner Rudolf, Die Ratsel der Philosophie; Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1955, stron 640

Steiner Rudolf, Pfade der Seelenerlebnisse (Berlin 14 Oktober 1909-10 marz 1910); Verlag Emil Weises Buchhandlung (Karl Eymann), Dresden, stron 372

Steiner Rudolf, Metamprphosen des Seelenlebens (Berlin 21 Oktober 1909-12 mai 1910); Verlag Emil Weises Buchhandlung (Karl Eymann), Dresden, stron 336

Steiner Rudolf, Ein weg zur Selbsterkentnis des Menschen; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1920, stron 92

Steiner Rudolf, Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums; Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1925, stron 164

Steiner Rudolf, Weihnacht. Eine Betrachtung aus der Lebensweisheit (Vitaesophia); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1923, stron 29

Albert Steffen: Teksty oryginalne (w języku niemieckim)

Steffen Albert, Ott, Alois und Werelsche; Verlag fur schone Wissenschaftten, Dornach und Stuttgart 1929, stron 368 (powieść)

Steffen Albert, Mani; Verlag fur schone Wissenschaftten, Dornach und Stuttgart 1930, stron 81

Steffen Albert, Buch der Ruckschau; Verlag fur schone Wissenschaftten, 1939, stron 331

Steffen Albert, Fahrt ins andere Land; Verlag fur schone Wissenschaftten, 1938, stron 132 (utwór sceniczny)

Steffen Albert, Begegnungen mit Rudolf Steiner; Grethlein&CO./Zurich-Leipzig 1926, stron 169

Steffen Albert, Merkbuch; Verlag fur schone Wissenschaftten 1937, stron 241 (w środku list od A. Steffena!)

Steffen Albert, Der Kunstler zwischen Westen und Osten; Grethlein&CO./Zurich-Leipzig 1925, stron 278

Christian Morgenstern:

Morgenstern Christian, Zeit und Ewigkeit; Im Insel Verlag, Leipzig 1940, stron 74 (poezje)

Morgenstern Christian, Mensch Wanderer; R.Piper & Co Verlag, Munschen 1928, stron 281 (poezje)

Morgenstern Christian, Stuffen, Eine entwickelung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen, R.Piper & Co Verlag, Munschen 1918, stron 275

Morgenstern Christian, In Phanta’s Schloss; R.Piper & Co Verlag, Munschen 1922, stron 91, poezje

Morgenstern Christian, Einkehr; R.Piper & Co Verlag, Munschen 1923, stron 101, poezje

Morgenstern Christian, Galgenlieder; Verlag von Bruno Cassirer, Berlin 1923, stron 72 (poezje)

Friedrich Rittelmeyer:

Rittelmeyer Friedrich, Das Heilige Jahr; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1950, stron 195

Rittelmeyer Friedrich, Andacht, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1955, stron 60

Rittelmeyer Friedrich, Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner;  Verlag Urachhaus, Stuttgart 1953, stron 147

Dotyczące antropozofii teksty różnych autorów w języku niemieckim:

Hemleben Johannes, Rudolf Steiner; ROWOHLT 1963, stron 178 (ilustrowana biografia)

Hemleben Johannes, Rudolf Steiner und Ernst Haeckel; Verlag Freies Geistesleben 1965, stron 176

Swassjan Karen, Unterwegs nach Damaskus (Zur geistigen Situation zwischen Ost und West); Urachhaus 1993, stron 238

Ernst J.W., Die Erzahlung vom Sterben des Mani; Rudolf Goering, Verlag in Basel 1941, stron 135

Gumppenberg H.V., Philosophie und Okkultismus; Rosl&Cie Verlag, Munchen 1921, stron 138

Tiefenbrunner H., Theosophie; Rosl&Cie Verlag, Munchen 1921, stron 175

Goschen Sammlung, Theosophie; Lehmann Kurt, Anthroposophie und Christengemeinschaft; Walter de Grunter&Co 1927, stron 132 (pisane gotykiem)

Kerler Dietrich Heinrich, Die auserstandene Metaphysik; Verlag von Heinrich Kerler 1922, stron 296 (pisane gotykiem)

Hauschka Rudolf, Substanzlehre; Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 1942, stron 360

Hauschka Rudolf, Substanzlehre; Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 1946, stron 360

Heydebrand C.V., Gegen experimental Psychologie und Padagogik; Der Kommende Tag A-G Verlag, Stuttgart 1921, stron 30

Locher-Ernst Louis, Raum und Gegenraum (Einfuhrung in die neuere Geometrie); Philosophisch-Antroposophischer Verlag 1957, stron 216