Kategoria: Gimnastyka

Gimnastyka Bothmera – dyscyplina ruchu stworzona i rozwijana przez F. Grafa von Bothmer w latach 1922–1938, kiedy był nauczycielem w pierwszej szkole waldorfskiej w Stuttgarcie.

Rozwijana z inspiracji i we współpracy z R. Steinerem gimnastyka określona jako samodzielna dyscyplina ruchu, która współpracuje z siłami przestrzeni. Uprawiający gimnastykę uczy się – wychodząc od poznania architektury ludzkiej postaci – rozwijać swoje możliwości ruchowe w kierunku uświadomienia sił działających w człowieku i przestrzeni.

Ten rodzaj gimnastyki znajduje swoje zastosowanie w pedagogice, w terapii, w pokazach scenicznych i plenerowych, służy trenerom gimnastyki i innych dyscyplin w stosowaniu ćwiczeń równoważących jednostronny rozwój wynikający z uprawiania dyscyplin sportowych, które kładą nacisk wyłącznie na rozwój cech motorycznych.

(źródło: Wikipedia)

Fritz Graf von Bothmer 1

Fritz Graf von Bothmer

Marek Sołek, 1990 Gimnastyka opracowana przez Fritza Grafa von Bothmera w ramach edukacji waldorfskiej sprawiła, że jego nazwisko stało się szeroko rozpoznawane  poza szkołami waldorfskimi i ruchem antropozoficznym. Swoje powołanie uchwycił dopiero w stosunkowo...