Kategoria: Rudolf Steiner

Steiner, znany przede wszystkim jako twórca antropozofii, w swym rozwoju światopoglądowym – zarówno ściśle filozoficznym, jak i gnostycznym – przechodził przez cztery następujące etapy:

Pierwszy z nich, goetheanistyczny, obejmował refleksję nad myślą wielkiego poety Johanna Wolfganga Goethego, przede wszystkim zaś nad jego alternatywną metodologią przyrodoznawczą (teoria metamorfozy, koncepcja Urpflanze oraz teoria barw Farbenlehre); to lata 1882-1892.

W drugim Steiner – w polemice z Kantem i nawiązując (krytycznie) do Fichtego – tworzy własną filozofię, najczęściej określaną mianem „filozofii wolności”; etap ten przypada na lata 1892-1900.

Etap trzeci, różokrzyżowo-teozoficzny, obejmuje lata 1900-1912; wtedy to Steiner pełni (od 1902 roku) funkcję sekretarza generalnego niemieckiej sekcji Towarzystwa Teozoficznego.

Na etapie czwartym (1913-1925) Steiner zarówno w olbrzymiej działalności wykładowej (6000 wykładów wygłoszonych w całej Europie), jak i w inspirowaniu nowych form życia religijnego, artystycznego, społecznego (z pedagogiką, medycyną i rolnictwem włącznie) tworzy i rozwija swą własną „wiedzę duchową” (Geisteswissenschaft) antropozofię i jej wyższe stadium michaelityzm.

(Jerzy Prokopiuk, „Labirynty herezji”, wyd. Muza, Warszawa 1999, str. 89-91)

Książki Rudolfa Steinera opublikowane w języku polskim 0

Chętnie wyrzekam się szczęścia

Rudolf Steiner – GA 39 – BRIEFE – BAND II 1890-1925 (blz. 432-433). Intermediarius: B.S. W książce Listy Rudolfa Steinera przeczytałem następujące niezwykłe zdania z listu Steinera do jego pierwszej żony, Anny Eunike.  ...

Rudolf Steiner i duchowa moc jaźni Zachodu 0

Podział wykładów na GA

Intermediarius: B.S. Książki GA 1 – 28Zbiory artykułów GA 29–37Publikacje dziedzictwa (listy, powiedzenia, zapisy) GA 38 – 50Wykłady publiczne GA 51 – 84Wykłady dla członków Towarzystwa Antropozoficznego GA 85 – 270:Historia kosmiczna i ludzka,...

Pedagogika Rudolfa Steinera 0

Kim był Rudolf Steiner

Owen Barfield, Kim był Rudolf Steiner?, Przeł. Maciej Sobiech (Pierwotnie artykuł ukazał się w czasopiśmie „Towards”, w numerze jesienno-zimowym z 1983 roku; tłumaczenie za zgodą Rudolf Steiner Archives, https://rsarchive.org/RelAuthors/BarfieldOwen/introducing_rudolf_steiner.php). Artykuł pietwotnie ukazał się na...

Rudolf Steiner a impuls wolnomularski 0

Alfred Heidenreich: Wspomnienie o Rudolfie Steinerze

Ze wstępu do Chrześcijaństwo jako fakt mistyczny … (GA8), Alfred Heidenreich, Źródło: wn.rsarchive.org/Books, Intermediarius: B.S. Pewnego wiosennego dnia 1860 roku, autokratyczny węgierski magnat, niejaki hrabia Hoyos, właściciel kilku dużych posiadłości w Austrii, zwolnił swojego...

Rudolf Steiner - sensacja swoich czasów 0

Rudolf Steiner – sensacja swoich czasów

źródło: ARCHIVMAGAZIN, intermediarius: B.S. Przebojowe wykłady Rudolfa Steinera z 1922 roku zostały po raz pierwszy udokumentowane w Archivmagazin, łącznie z atakiem na niego dokonanym przez nazistów w Monachium. Korespondent NNA Wolfgang Vögele nie mógł...

Emil Bock: Wiedeńskie lata Rudolfa Steinera 0

Emil Bock: Wiedeńskie lata Rudolfa Steinera

Emil Bock, „Wokół Rudolfa Steinera w jego wiedeńskim dziesięcioleciu 1879 – 1889”, intermediarius B.S., zdjęcie: Rudolf Steiner w roku 1889 Istnieje symboliczne znaczenie w fakcie, że właśnie jesienią 1879 roku Rudolf Steiner jako młody...