Kategoria: Rudolf Steiner

Steiner, znany przede wszystkim jako twórca antropozofii, w swym rozwoju światopoglądowym – zarówno ściśle filozoficznym, jak i gnostycznym – przechodził przez cztery następujące etapy:

Pierwszy z nich, goetheanistyczny, obejmował refleksję nad myślą wielkiego poety Johanna Wolfganga Goethego, przede wszystkim zaś nad jego alternatywną metodologią przyrodoznawczą (teoria metamorfozy, koncepcja Urpflanze oraz teoria barw Farbenlehre); to lata 1882-1892.

W drugim Steiner – w polemice z Kantem i nawiązując (krytycznie) do Fichtego – tworzy własną filozofię, najczęściej określaną mianem „filozofii wolności”; etap ten przypada na lata 1892-1900.

Etap trzeci, różokrzyżowo-teozoficzny, obejmuje lata 1900-1912; wtedy to Steiner pełni (od 1902 roku) funkcję sekretarza generalnego niemieckiej sekcji Towarzystwa Teozoficznego.

Na etapie czwartym (1913-1925) Steiner zarówno w olbrzymiej działalności wykładowej (6000 wykładów wygłoszonych w całej Europie), jak i w inspirowaniu nowych form życia religijnego, artystycznego, społecznego (z pedagogiką, medycyną i rolnictwem włącznie) tworzy i rozwija swą własną „wiedzę duchową” (Geisteswissenschaft) antropozofię i jej wyższe stadium michaelityzm.

(Jerzy Prokopiuk, „Labirynty herezji”, wyd. Muza, Warszawa 1999, str. 89-91)

Rudolf Steiner a impuls wolnomularski 0

Alfred Heidenreich: Wspomnienie o Rudolfie Steinerze

Ze wstępu do Chrześcijaństwo jako fakt mistyczny … (GA8), Alfred Heidenreich, Źródło: wn.rsarchive.org/Books, Intermediarius: B.S. Pewnego wiosennego dnia 1860 roku, autokratyczny węgierski magnat, niejaki hrabia Hoyos, właściciel kilku dużych posiadłości w Austrii, zwolnił swojego...

Rudolf Steiner - sensacja swoich czasów 0

Rudolf Steiner – sensacja swoich czasów

źródło: ARCHIVMAGAZIN, intermediarius: B.S. Przebojowe wykłady Rudolfa Steinera z 1922 roku zostały po raz pierwszy udokumentowane w Archivmagazin, łącznie z atakiem na niego dokonanym przez nazistów w Monachium. Korespondent NNA Wolfgang Vögele nie mógł...

Emil Bock: Wiedeńskie lata Rudolfa Steinera 0

Emil Bock: Wiedeńskie lata Rudolfa Steinera

Emil Bock, „Wokół Rudolfa Steinera w jego wiedeńskim dziesięcioleciu 1879 – 1889”, intermediarius B.S., zdjęcie: Rudolf Steiner w roku 1889 Istnieje symboliczne znaczenie w fakcie, że właśnie jesienią 1879 roku Rudolf Steiner jako młody...

Rudolf Steiner a impuls wolnomularski 0

Rudolf Steiner a impuls wolnomularski

Jerzy Prokopiuk, Ars Regia, 2006 Rudolf Steiner (1861–1925), austriacki myśliciel i ezoteryk chrześcijański, jest znany głównie jako twórca antropozofii, którą określał jako „metodę naukowego poznania świata duchowego”. Jej zadanie widział w „dążeniu do podniesienia...

0

Rudolf Steiner – życie twórcy Antropozofii

źródło: Gnosis, 1991 Rudolf Steiner (1861-1925) – życie twórcy antropozofii Szymon Chrząstowski     Rudolf Steiner jest z pewnością zdumiewającym zjawiskiem, które należałoby spróbować potraktować poważnie. Głosi on kilka nauk, w które wierzyłam od...