Antropozofia Blog

Goetheanizm w naukach przyrodniczych 0

Goetheanizm w naukach przyrodniczych

Konrad M. Paweł Rudnicki(Kraków) Wewnętrzne sprzeczności pewnych teorii poznaniaIstnieje rozpowszechniony pogląd, że ostra różnica występuje pomiędzy myśleniem (coś całkiem subiektywnego), a postrzeganiem (coś mające obiektywne podłoże, ale bardzo zniekształcone przez ludzką strukturę fizjologiczną i...

Duchowa ewolucja Ziemi i człowieka 0

Duchowa ewolucja Ziemi i człowieka

Badając pochodzenie i rozwój Ziemi oraz istot na niej żyjących, a wśród nich przede wszystkim człowieka, tradycyjna nauka uwzględnia przede wszystkim aspekt materialny ewolucji naszej planety i istot bytujących na niej. Ten materialny aspekt...

Duchowa kosmogonia 0

Duchowa kosmogonia

Jaka jest prawdziwa i najgłębsza natura wszechświata? Czy Ziemia, wraz z istotami żyjącymi na niej, jest rzeczywiście tylko drobnym pyłkiem, zagubionym w otchłaniach mroźnej i martwej przestrzeni kosmicznej, w której płoną gigantyczne ogniska gwiezdne...

Szkoły i przedszkola waldorfskie 0

Szkoły i przedszkola waldorfskie

źródło: Wolna Edukacja, 22 stycznia 2018 “Rudolf Steiner żywił głębokie przekonanie, iż dziecko powinno stać się podmiotem w procesie wychowania i nauczania, który to proces powinien uwzględniać indywidualne właściwości psychiczne, potrzeby oraz zainteresowania dziecka,...

Śmierć według antropozofii 0

Śmierć według antropozofii

Śmierć to odłączenie się wyższych członów człowieka od ciała fizycznego. W skutek odłączenia się ciała fizycznego od ciała eterycznego, człowiek przeżywa panoramę swojego życia. Wszystkie wyobrażenia i myśli, które do tej pory były tylko obrazem...

Franciszek Walczowski 0

Franciszek Walczowski

POMIĘDZY NIEBEM, A ZIEMIĄ — duchowość i kultura słowiańska w twórczości Franciszka Walczowskiego          Franciszek Walczowski (1902 – 1983), krakowski malarz, pisarz i antropozof, w wielu swoich pismach ezoterycznych nawiązywał do duchowości Słowian, uwzględniając...