Kategoria: Rozwój duchowy

Współczesna nauka a wtajemniczenie 0

Materialistyczna nauka a wtajemniczenie

Rudolf Steiner – GA 9 – Teozofia – wstęp do pierwszego, drugiego i trzeciego wydania. Intermediarius: B.S. Niektórzy ludzie są pod tak wielkim wpływem teorii zbudowanych na podstawie dokładnych doświadczeń naukowych, że nie mogą...

Karma / Radość / Ból 0

Karma / Radość / Ból

Rudolf Steiner – GA 130 – Ezoteryczne chrześcijaństwo i misja Christiana Rosenkreutza – Wykład 2 – Lipsk, 5 listopada 1911 r. Intermediarius: B.S. W życiu ludzkim radość jest zazwyczaj czymś, na co nie zasłużyło...

Wstrzemięźliwość oczyszcza uczucia 0

Wstrzemięźliwość oczyszcza uczucia

Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden/Band 1 (strona 559). Intermediarius: B.S. „Wstrzemięźliwość oczyszcza uczucia, budzi duchowe zdolności, wzmacnia wewnętrzną świadomość i wzmacnia pamięć, dusza zostaje uwolniona od swego...

Najlepsza metoda rozwijania dobrego myślenia 0

Najlepsza metoda rozwijania dobrego myślenia

Rudolf Steiner – GA 130 – Ezoteryczne chrześcijaństwo i misja Christiana Rosenkreutza – Wykład 2 – Lipsk, 5 listopada 1911 r. Intermediarius: B.S. Myślenie pielęgnujemy i wyostrzamy zwłaszcza przez rozwijanie cech, które pozornie nie...