Kategoria: Kołowrót wcieleń

Karma i reinkarnacja 0

Karma i reinkarnacja

Ciało podlega prawu dziedziczenia; dusza ukształtowanemu przez siebie losowi,zaś duch prawu ponownego wcielenia,powtarzanego życia ziemskiego. Duch jest nieśmiertelny;narodziny i śmierć władają w cielewedług praw świata fizycznego;życie duszy, które podlega losowi, pośredniczy w łączności między...

Śmierć według antropozofii 0

Śmierć według antropozofii

Śmierć to odłączenie się wyższych członów człowieka od ciała fizycznego. W skutek odłączenia się ciała fizycznego od ciała eterycznego, człowiek przeżywa panoramę swojego życia. Wszystkie wyobrażenia i myśli, które do tej pory były tylko obrazem...