Kategoria: Byty demoniczne

Zgodnie z obiegową koncepcją chrześcijańską po jednej stronie jest Chrystus, a po drugiej Jego Przeciwnik, Diabeł, Szatan – jako w zasadzie jedna istota. Natomiast u Steinera mamy wyraźnie układ składający się z trzech elementów. (…)

https://www.gnosis.art.pl/numery/gn07_prokopiuk_steinrowska_dem.HTM

0

Rogi apokaliptycznych bestii

poniżej przedstawiamy fragment Komentarza do Apokalipsy E. Bocka  – intermediarius: B.S. Ilustracja: 7 pieczęci, Arild Rosenkrantz Lucyferyczna siła wynurzająca się z morza rodzi w człowieku poczucie jego wyższości nad innymi. Ta siła ma siedem głów i...

Zło według antropozofii 0

Ludzkość między Lucyferem a Arymanem

Fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez prof. Ramona Brülla z prof. Lievegoedem w czasopiśmie Info 3 w Zeist w 1990 roku. Po raz pierwszy opublikowane w Ditina Waldorf nr 4, 2012. Intermediarius: Urszula Kossakowska Bernhard Lievegoed...

Byty demoniczne wg Rudolfa Steinera 2

Byty demoniczne wg Rudolfa Steinera

“Steinerowska demonozofia”. Gnosis, wykład Jerzego Prokopiuka opracował Światosław Florian Nowicki Ilustracje: szkice Jadwigi Siedleckiej do witraży w pierwszym Goetheanum, Biblioteka serwisu antropozofia.net [od redakcji: Poniższy artykuł nie został napisany z perspektywy antopozoficznej, jest niejako...

Zło według antropozofii 0

Zło według antropozofii

Czym jest zło? „Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: <<Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas>> Lecz drugi karcąc go, rzekł: <<Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę...