Kategoria: Byty demoniczne

Aryman 0

Dwa spostrzeżenia na temat Arymana

źródło: Thomas Meyer, „Der Europäer” (st. 24 nr 11, 2020): Intermediarius: B.S. Dwa spostrzeżenia na temat Arymana, pochodzące z nauk duchowych, mogą nas uchronić przed automatycznym i zaraźliwym wdychaniem jego szeroko już rozpowszechnionej atmosfery....

Komputer i wcielenie Arymana 0

Komputer i wcielenie Arymana

David B. Black, Komputer i wcielenie Arymana (The Computer and the Incarnation Ahriman). Tłumaczenie ma charakter roboczy! (Intermediarius: B.S.) Komputer przekształca nasze społeczeństwo i nasz sposób życia. Początkowo ograniczone do centralnych biur wielkich korporacji,...

Geograficzny sobowtór 1

Arymaniczny i lucyferyczny sobowtór

Bernard Lievegoed, rozdział z książki:  Człowiek na progu. Intermediarius: B.S.    W wykładzie z 16 listopada 1917 roku Rudolf Steiner mówił szczegółowo o arymanicznych i lucyferycznych sobowtórach, które nosimy w sobie. Szczególnie arymaniczny sobowtór...

0

Rogi apokaliptycznych bestii

poniżej przedstawiamy fragment Komentarza do Apokalipsy E. Bocka  – intermediarius: B.S. Ilustracja: 7 pieczęci, Arild Rosenkrantz Lucyferyczna siła wynurzająca się z morza rodzi w człowieku poczucie jego wyższości nad innymi. Ta siła ma siedem głów i...

Zło według antropozofii 0

Ludzkość między Lucyferem a Arymanem

Fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez prof. Ramona Brülla z prof. Lievegoedem w czasopiśmie Info 3 w Zeist w 1990 roku. Po raz pierwszy opublikowane w Ditina Waldorf nr 4, 2012. Intermediarius: Urszula Kossakowska Bernhard Lievegoed...

Byty demoniczne wg Rudolfa Steinera 2

Byty demoniczne wg Rudolfa Steinera

„Steinerowska demonozofia”. Gnosis, wykład Jerzego Prokopiuka opracował Światosław Florian Nowicki Ilustracje: szkice Jadwigi Siedleckiej do witraży w pierwszym Goetheanum, Biblioteka serwisu antropozofia.net [od redakcji: Poniższy artykuł nie został napisany z perspektywy antopozoficznej, jest niejako...

Zło według antropozofii 0

Zło według antropozofii

Czym jest zło? „Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: <<Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas>> Lecz drugi karcąc go, rzekł: <<Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę...