Kontakt i współpraca

Zapraszamy do kontaktu pod adresem admin@antropozofia.net

Zachęcamy do przesyłania nam propozycji artykułów na tematy związane z antropozofią, a także autoryzowanych tłumaczeń tekstów obcojęzycznych. Będziemy wdzięczni również za materiał ilustracyjny – zdjęcia z ośrodków antropozoficznych, a także reprodukcje własnej twórczości plastycznej wykonanej według metod steinerowskich.

Zapraszamy jednocześnie do nadsyłania na nasz adres informacji o Państwa przedsięwzięciach związanych z antropozofią – wydawniczych, edukacyjnych, zwiazanych ze sztuką, z medycyną, rolnictwem biodynamicznym i innymi działaniami związanymi z impulsem wniesionym przez Rudolfa Steinera. Chętnie będziemy je promować na naszych łamach.

Polityka prywatności