Kategoria: Książki dotyczące Antropozofii

"Uzdrowienie Europy" 0

“Uzdrowienie Europy”

Harrie Salman, Uzdrowienie Europy, Wydawnictwo Genesis, 2006 Tematem książki są duchowe zadania Europy, a zwłaszcza Europy Środkowej, począwszy od jej narodzin aż do chwili obecnej. Autor stara się spojrzeć na biografię Europy jak na...

"Drogi do medytacji chrześcijańskiej" 0

“Drogi do medytacji chrześcijańskiej”

“Drogi do medytacji chrześcijańskiej”. Bastian Baan, Wydawnictwo: Tęcza, Niniejsza książka jest owocem wieloletniego praktykowania medytacji chrześcijańskiej. W pierwszej części autor opisuje przygotowanie i warunki konieczne do podjęcia medytacji. W części drugiej omówione zostają różne formy...

"Szkice antropozoficzne" 0

“Szkice antropozoficzne”

“Szkice antropozoficzne” Jerzego Prokopiuka to zbiór esejów prezentujących antropozofię od jej korzeni filozoficznych poprzez formy inicjacyjne po pewne metody realizacji jej idei w życiu religijnym, kulturalnym i społecznym. Oto co o tej ksiażce pisze...

"Na szali słonecznej" 0

“Na szali słonecznej”

 Monika Rzeczycka, Kultura polska wobec zachodniej tradycji ezoterycznej w latach 1890-1939 Na szali słonecznej, tom poezji Józefiny Colonna-Walewskiej (Rogosz-Walewskiej), opublikowany w 1930 r. w wydawnictwie Księgarnia F. Hoesicka w Warszawie, wydrukowany w Krakowie w Drukarni Narodowej....

"Hubert" 0

“Hubert”

Monika Rzeczycka, Kultura polska wobec zachodniej tradycji ezoterycznej w latach 1890-1939 Hubert, powieść Józefiny Rogosz-Walewskiej (Colonna-Walewskiej) napisana w maju 1939 r., ale wydana dopiero po wojnie, w 1947 r. w Krakowie w wydawnictwie Księgarnia Stefana Kamińskiego (ss....

"Pedagogika Waldorfska w teorii i praktyce" 0

“Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce”

źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Pedagogika waldorfska – pedagogika, której twórcą był Rudolf Steiner, alternatywna zobec oficjalnie obowiązującej. Nazwa „waldorfska” pochodzi od pierwszej szkoły dla dzieci robotników Freie Waldorfschule [„Wolna Szkoła Waldorfska”], założonej przez Rudolfa Steinera w 1919 przy fabryce papierosów Waldorf-Astoria w Stuttgarcie, na...