wesprzyj nas!

Fundamentem antropozoficznej alternatywy kulturowo-cywilizacyjnej jest przede wszystkim zasada „łączenia Nieba z Ziemią” (przemiany duchowej Człowieka i Natury). Stworzona przez Rudolfa Steinera wielka wizja przemiany cywilizacji stopniowo zyskuje coraz więcej entuzjastów na całym świecie.

Mimo że antropozofia jest obecna w Polsce od ponad 100 lat, to to poza kilkudziesięcioma książkami obecnymi w księgarniach jest praktycznie niewidoczna w świecie zewnętrznym – a więc jeśli nie liczyć wewnętrznej działalności kilku kół antropozoficznych. Uznaliśmy, że w czasach dominacji internetu próba wykorzystania tego medium do umacniania impulsu antropozoficznego w naszym kraju wydaje się nieodzowna.

Dlatego stworzyliśmy tę stronę – jej pierwszą wersję już w roku 1999 , ale po kilku latach z przyczyn obiektywnych (m.innymi braku finansowania) zawiesiliśmy jej działalność. Jednak od tego czasu nie powstała w polskim internecie żadna dla niej alternatywa. W roku 2021 przywróciliśmy naszą witrynę, w nowoczesnej i znacznie poszerzonej formule. Chcemy by była ona platformą współpracy osób i środowisk zajmujących się antropozofią w naszym kraju, by przyspieszyła dojrzewanie zasianego przez Rudolfa Steinera impulsu.

Zachęcamy Państwa do wsparcia tego przedsięwzięcia. Bardzo docenimy regularne wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli systematycznie rozwijać nasze przedsięwzięcie. Prosimy o kliknięcie loga PATRONITE, by wspierać nas tą drogą:

Możliwe jest także ustawienie (cyklicznej) wpłaty na rachunek bankowy:

odbiorca: ABRAXAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
nr konta: 66114020040000330284025795
dla przelewów z zagranicy: PL66114020040000330284025795 BIC/SWIFT BREXPLPWMBK
tytuł przelewu: Antropozofia

Nasze zobowiązania:

500+ / gdy comiesięczne wsparcie przekroczy 500 złotych, zaabonujemy pismo Goetheanum i zaczniemy informować naszych Czytelników o interesujących aktualnościach tam zawartych. Będziemy też śledzić nowe wydarzenia i publikacje dotyczące antropozofii, w Polsce i zagranicą, międzynarodowe fora antropozoficzne i periodyki.

1000+ / gdy comiesięczne wsparcie przekroczy 1000 złotych, przystąpimy do opracowywania biblioteki wirtualnej dzięki skanowaniu zgromadzonej przez nas biblioteki antropozoficznych maszynopisów w języku polskim.

2000+ / gdy comiesięczne wsparcie przekroczy 2000 złotych, uruchomimy stacjonarną bibliotekę antropozoficzną w Warszawie, na Starej Pradze, tuż przy stacji metra! Miejsce to może w przyszłości stać się jednocześnie kolejnym ważnym centrum pracy i inicjatyw antropozoficznych. Na przełomie lat 90/2000 działał tam słynny Klub Jednorożca, a w jego ramach między innymi prowadzono seminarium dotyczące steinerowskiej teorii poznania.

3000+ / gdy comiesięczne wsparcie przekroczy 3000 złotych to nie rzadziej niż co miesiąc będziemy publikować na stronie nowy dłuższy tekst (większy artykuł, książka), między innymi zeskanowane z naszej biblioteki przedwojennych tłumaczeń Rudolfa Steinera.

4000+ / gdy comiesięczne wsparcie przekroczy 4000 złotych będziemy organizować cykliczne wyjazdy współpracujących z nami osób do Goetheanum w Dornach i innych miejsc waznych dla światowej Antropozofii – w celu przeprowadzania tam wywiadów, nagrywania filmów i robienia setek zdjęć – a wszystkie te materiały będziemy publikować na naszej stronie.

6000+ / znacznie rozwiniemy naszą działalność. W planie mamy między innymi stworzenie podcastu dotyczącego zagadnień związanych z antropozofią, opracowanie i publikację książki poświeconej historycznym polskim antropozofom, rozważamy także stworzenie powszechnie dostępnej polskiej edycji pisma Goetheanum.

*

W sytuacji, gdyby udało nam się pozyskać większe środki, planujemy stworzenie fundacji zajmującej się promocją rzetelnej wiedzy o antropozofii i ułatwianiem osobom ją praktykującym realizacji wspólnych inicjatyw – w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku, otwartości umysłu i doszukiwania się w róznorodności szansy, a nie zagrożenia.