Kategoria: Czym jest antropozofia?

„Przez antropozofię rozumiem naukowe badanie świata duchowego, które przekracza jednostronność zarówno czystego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej mistyki, i które – zanim podejmie próbę wniknięcia w świat ponadzmysłowy – w poznającej duszy rozwija najpierw nieznane jeszcze zwykłej świadomości i zwykłej nauce siły, jakie wniknięcie takie umożliwiają.”
Rudolf Steiner

Jerzy Prokopiuk: Antropozofia 0

Jerzy Prokopiuk: Antropozofia

ANTROPOZOFIA RUDOLFA STEINERAJAKO ALTERNATYWA KULTUROWO-CYWILIZACYJNA (tekst Jerzego Prokopiuka z 1990 roku) Twórcą antropozofii był austriacki ezoteryk i myśliciel Rudolf Steiner (1861-1925) działający w pierwszym dwudziestopięcioleciu XXw. przede wszystkim w Europie Środkowej. Antropozofia (anthropos =...