Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest eduvolution, ul.  Targowa 84/14 Warszawa, tel. 226192653; e-mail: admin@eduvolution.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się poniżej:

                   KLAUZULA  INFORMACYJNA  –  ZAPIS NA NEWSLETTER

  1. Administratorem danych osobowych  jest eduvolution, ul.  Targowa 84/14 Warszawa, tel. 226192653; e-mail: admin@eduvolution.pl

2.   Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki  newslettera, na  podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora – marketingu bezpośredniego produktów i usług.

3.   Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędnedo realizacji celuświadczenia usług newslettera.

5.  Przestrzeganie ochrony danych w eduvolution nadzoruje wyznaczona  osoba,  z którą można skontaktować się poprzez e-maila admin@eduvolution.pl.

6.  Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu IT, czy wysyłki newslettera, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie  przepisów prawa.

7. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.  W związku z przetwarzaniem danych osobowychprzysługują Pani/Panu  następujące  prawa:  prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciw, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przy okazji zachęcamy do zajrzenia na – nie związaną z Antropozofią – stronę naszej znajomej, poświeconą Ceremoniom Humanistycznym: