Kategoria: Sztuka

Antropozofia widzi w sztuce drogę człowieka do przeżycia świata duchowego. Sztuka, zdaniem Rudolfa Steinera, powinna mieć swoje źródło w świadomym kontakcie artysty ze światem duchowym. Jest to niezbędne, aby mogła nadal pełnić swoją rolę – stać się środkiem rozwoju duchowego, indywidualności, moralności jednostki.

Joseph Beuys: Co jest rzeźbą? 0

Joseph Beuys: Co jest rzeźbą?

źródło: Wspólnota Chrześcijan w Polsce 2.12.2021 o godz. 17:00 w Instytucie Goethego w Krakowie odbędzie się zdalny wykład kapłana Wspólnoty Chrześcijan Volkera Harlana o Józefie Beuysie.Można go wysłuchać pod poniższym linkiem: https://us02web.zoom.us/j/88528503726?pwd=cU5kWTBSR0gzeGdybCsvb2FSR04wZz09  Wykład będzie tłumaczony...

Beethoven 0

Beethoven

Autor: Dr Eugen Kolisko Jakie są najbardziej uderzające cechy biografii Beethovena? Są dwie – jedna, że był największym z kompozytorów, ale głuchym. A druga to rozbieżność między wzniosłością jego twórczości muzycznej a nędzą jego...

Jadwiga Siedlecka 0

Polscy artyści sztuk plastycznych a ezoteryzm

antropozofia.net, 24.10.2021 Zapraszamy na  transmisję on-line wykładu prof. Izabeli Trzcińskiej „Polscy artyści sztuk plastycznych a ezoteryzm” z sympozjum “Ezoteryzm polski 1890–1939. Odzyskany wymiar kultury”. Transmisja odbyła się na koncie YouTube Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce...

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (8) – eurytmia 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (8) – eurytmia

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998, ilustracja: eurythmie.com Sztuka słowa rozwija w twórcy jego ducha—jaźń. Steiner był nie tylko wielostronnym twórcą-artystą w kilku sztukach tradycyjnych. Był także twórcą nowego rodzaju sztuki — eurytmii (gr....

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (6) – muzyka 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (6) – muzyka

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998 Steiner wprawdzie nie był twórcą-muzykiem, kompozytorem, jednakże jako inicjowany posiadał duchowy ogląd muzyki (gr. theoria=ogląd). W cyklu Das Kiinstlerische in seiner Weltmission tak pisał o muzyce: W muzyce...

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (4) - rzeźba 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (4) – rzeźba

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998, ilustracja: „Reprezentant Ludzkości” Wzorcową inspirację rzeźbie antropozoficznej Steiner dał w postaci własnego dzieła: szesnastometrowej rzeźby w drewnie przedstawiającej „Reprezentanta Ludzkości” – Chrystusa który jedną ręką strąca Lucyfera i drugą przygważdża...

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (1) 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (1) – wstęp

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998, ilustracja: dzieło W.Kandinskiego Piękno – podobnie jak dwie inne „platońskie” kategorie: prawdę i Dobro – Rudolf Steiner i stworzona przezeń antropozofia rozpatrują jako elementy rozwoju ducha ludzkiego, ludzkiej...