Kategoria: Sztuka

Antropozofia widzi w sztuce drogę człowieka do przeżycia świata duchowego. Sztuka, zdaniem Rudolfa Steinera, powinna mieć swoje źródło w świadomym kontakcie artysty ze światem duchowym. Jest to niezbędne, aby mogła nadal pełnić swoją rolę – stać się środkiem rozwoju duchowego, indywidualności, moralności jednostki.

O muzyce 0

O muzyce

 Rudolf Steiner – GA 283 – PODSTAWY MUZYKI – Kolonia, 3 grudnia 1906 r. Intermediarius: B.S. Kiedy ktoś żyje w doświadczeniu muzyki, żyje w obrazie swojego duchowego domu. Odczuwanie tego intymnego związku z pierwotnym...

Zainteresowania i zdrowie 0

Zainteresowania i zdrowie

Rudolf Steiner – GA 235 – KARMA: 5 – Pojedynczy czynnik karmy – Dornach, 1 marca 1924 r. Intermediarius: B.S. Z pewnością w dzisiejszych czasach mówienie o tych sprawach jest mniej lub bardziej ryzykowne. Ale...

Doświadczenie muzyki  0

Doświadczenie muzyki 

Rudolf Steiner – GA 283 – DUCHOWE PODSTAWY MUZYKI – Kolonia, 3 grudnia 1906 Kiedy ktoś żyje w doświadczeniu muzyki, żyje w obrazie swojego duchowego domu. Odczuwanie tego intymnego związku z pierwotnym podłożem w...

Duchowy aspekt muzyki 0

Duchowy aspekt muzyki

autor nieustalony – prosimy naszych Czytelników o pomoc w jego ustaleniu, byśmy mogli się z nim skontaktować Zgłębiając tajniki muzyki, możemy odkryć, co Grecy, którzy wiedzieli o niej bardzo dużo, mieli na myśli, mówiąc...

Goetheanum – misterium „żywego słowa” 0

Taniec pokoju

Für die Eurythmie 1914 und Dornach, 10. Juli 1924, Rudolf Steiner GA 40, Intermediarius: B.S. Taniec Pokoju Kiełkują pragnienia duszy Wzrastają czyny woli Dojrzewają plony życia Przeczuwam mój los Mój los odnajduje mnie Przeczuwam...

Ryszard Wagner w świetle nauki duchowej 0

Ryszard Wagner w świetle nauki duchowej

Opracował H. v. Wartburg,na podstawie wykładów Rudolfa Steinera wygłoszonych: 4 XII 1906, 16 I 1907 i 25 II 1908. Kwartalnik antropozoficzny Les TRIADES, „Les arts du Moi” No 4 Ěté 1973. Tłumaczenie: B. Sułkowska,...

0

Okna Goetheanum

Z książki „Antropozofia staje się sztuką” pod redakcją Karla Lierla, Florian Roder; Siergiej Prokofiew, „Pierwsze Goetheanum i piąta Ewangelia”, Intermediarius: B.S., źródło: www.anthroposophie-muenchen.de Według Rudolfa Steinera dla szklanych okien pierwszego Goetheanum opracowano specjalną formę...

Joseph Beuys: Co jest rzeźbą? 0

Joseph Beuys: Co jest rzeźbą?

źródło: Wspólnota Chrześcijan w Polsce 2.12.2021 o godz. 17:00 w Instytucie Goethego w Krakowie odbędzie się zdalny wykład kapłana Wspólnoty Chrześcijan Volkera Harlana o Józefie Beuysie.Można go wysłuchać pod poniższym linkiem: https://us02web.zoom.us/j/88528503726?pwd=cU5kWTBSR0gzeGdybCsvb2FSR04wZz09  Wykład będzie tłumaczony...

Beethoven 1

Beethoven

Autor: Dr Eugen Kolisko Jakie są najbardziej uderzające cechy biografii Beethovena? Są dwie – jedna, że był największym z kompozytorów, ale głuchym. A druga to rozbieżność między wzniosłością jego twórczości muzycznej a nędzą jego...

Jadwiga Siedlecka 0

Polscy artyści sztuk plastycznych a ezoteryzm

antropozofia.net, 24.10.2021 Zapraszamy na  transmisję on-line wykładu prof. Izabeli Trzcińskiej „Polscy artyści sztuk plastycznych a ezoteryzm” z sympozjum “Ezoteryzm polski 1890–1939. Odzyskany wymiar kultury”. Transmisja odbyła się na koncie YouTube Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce...