Kategoria: Epoki dziejów ludzkości

Jaka jest różnica między chrztem Janowym z wody a chrztem Chrystusa z ognia i ducha? 0

Dusza świadoma a 6 epoka

Rudolf Steiner, PRZYGOTOWANIE DO SZÓSTEJ EPOKI GA 159 15 czerwca 1915, Düsseldorf W naszej epoce jest to świadomość lub dusza świadoma, która rozwinęła się w nas dzięki naszej zwykłej cywilizacji i kulturze. Począwszy od...

Zło a pojawienie się Chrystusa 0

Zło a pojawienie się Chrystusa

Rudolf Steiner, OD SYMPTOMU DO RZECZYWISTOŚCI W HISTORII NAJNOWSZEJ, GA 185, Wykład IV, 25 października 1918 r., Dornach. Intermediarius: B.S. (…) Tak jak świadomość narodzin i śmierci człowieka przeszła z doświadczenia wewnętrznego do realizacji...

Ciemne i jasne wieki 0

Ciemne i jasne wieki

Ciemne i jasne wieki – stosunek człowieka do światła i choroby. Rudolf Steiner 23.10.1922 r. w GA 218: Związki duchowe w kształtowaniu się organizmu ludzkiego, s. 89 i nast. Źródło obrazu: GA K58/11. Intermediarius:...

Jak działa karma 0

Przygotowanie do szóstej epoki

Przygotowanie do szóstej epoki – Wykład wygłoszony w Düsseldorfie podczas otwarcia Grupy II, Rudolf Steiner, Düsseldorf, 15 czerwca 1915 r. (Ga 159 w. 13), Intermediarius:. B.S. Przybyliśmy tu dzisiaj na otwarcie grupy założonej przez...

Wykład VIII: Zazdrość Bogów i zazdrość ludzi - spalenie świątyni Artemidy i spalenie Goetheanum 0

Wykład VIII: Zazdrość Bogów i zazdrość ludzi – spalenie świątyni Artemidy i spalenie Goetheanum

Historia świata w świetle antropozofii i jako fundament ludzkiego ducha (Die Weltgeschichte in Anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes), Rudolf Steiner (GA 233), Intermediarius: B.S. WYKŁAD VIII, 31 grudnia 1923 r....

Rudolf Steiner: Misteria Wschodu, Zachodu i Efezu 0

Wykład V: Misteria Wschodu, Zachodu i Efezu

Historia świata w świetle antropozofii i jako fundament ludzkiego ducha (Die Weltgeschichte in Anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes), Rudolf Steiner (GA 233), Intermediarius: B.S. WYKŁAD V, 28 grudnia 1923 r....