Kategoria: Duchowość przyrody

Zwierzęta, które przewidują katastrofy 4

Zwierzęta, które przewidują katastrofy

Rudolf Steiner – GA 159 – OBECNOŚĆ ZMARŁYCH – IX. Stosunek istoty ludzkiej do sfery natury i hierarchii – Praga, 13 maja 1915 r.  Cały świat mineralny jest przeniknięty siłami, które wprawiają go w...

Wspaniałe są osiągnięcia ludzi... 4

Wspaniałe są osiągnięcia ludzi…

Rudolf Steiner- GA 124 – EWANGELIA ŚW. MARKA – VI. Syn Boży i Syn Człowieczy. Ofiara Orfeusza – Berlin, 16 stycznia 1911 r. Wspaniałe są osiągnięcia ludzi, ale to, co pojawia się przed nami...

O gnomach 1

O gnomach

Na liście dyskusyjnej pojawiło się swego czasu pytanie: czy gnomy istnieją realnie? Myślę, że to zależy od tego, jakie znaczenie można przypisać temu słowu — realność, czyli rzeczywistość. Jeżeli chodzi o rzeczywistość fizyczną, to...