Kategoria: Duchowość przyrody

O gnomach 0

O gnomach

Na liście dyskusyjnej pojawiło się swego czasu pytanie: czy gnomy istnieją realnie? Myślę, że to zależy od tego, jakie znaczenie można przypisać temu słowu — realność, czyli rzeczywistość. Jeżeli chodzi o rzeczywistość fizyczną, to...