Kategoria: Nauka duchowa

Rudolf Steiner jest z pewnością zdumiewającym zjawiskiem, które należałoby spróbować potraktować poważnie. Głosi on kilka nauk, w które wierzyłam od dawna, a między innymi, że w naszych czasach nie uchodzi już proponować komuś religii pełnej nie dowiedzionych cudów, lecz że religia musi stać się wiedzą, której można dowieść, iż nie należy już „wierzyć”, lecz trzeba „wiedzieć”. Ponadto, że poznanie świata duchowego można zdobyć samemu dzięki silnemu, świadomemu i systematycznemu myśleniu. Nie wolno zachowywać się biernie jak mistyk czy marzyciel, lecz wysiłkiem własnego myślenia zdobyć ogląd świata skądinąd przed nami ukrytego.

Selma Lagerlof

Jakimi ludźmi byli Celtowie?  0

Jakimi ludźmi byli Celtowie? 

Rudolf Steiner, OD SYMPTOMU DO RZECZYWISTOŚCI W HISTORII WSPÓŁCZESNEJ, GA 185, Wykład IX , 3 listopada 1918 r., Dornach. Intermediarius: B.S. Choć bardzo zróżnicowani pod wieloma względami, mieli jedną cechę wspólną – wykazywali niewielkie...

Legenda Świątyni: Kain i Abel 0

Legenda Świątyni: Kain i Abel

Rudolf Steiner, Legenda Świątyni, GA 93. CZĘŚĆ II. O zaginionej świątyni i o tym, jak ma być przywrócona (w związku z Legendą Prawdziwego Krzyża, czyli Złotą Legendą), 15 maja 1904, Berlin  „(…) Kto rozumie...

Miłość do drugiego człowieka 0

Ciało człowieka jest najdoskonalszą rzeczą…

Rudolf Steiner, LEKCJE EZOTERYCZNE I , GA 266, Numer 8, Hamburg, 18.4.1906  Ciało człowieka jest najdoskonalszą rzeczą, jaką stworzyli dla niego Bogowie. Ciało człowieka jest najdoskonalszą formą, którą Bogowie opracowali. Jest instrumentem, przez który...

Sambójstwo w świetle wiedzy duchowej 0

Sambójstwo w świetle wiedzy duchowej

Rudolf Steiner na temat samobójstwa. Intermediarius: B.S. Fakt, że samobójstwo nie może naprawdę przynieść odkupienia, jest głębiej uzasadniony w tym artykule. Śmierć jest bramą do nowych stanów istnienia. Droga rozwoju człowieka trwa po śmierci....

0

Jeśli kochasz piękno przyrody…

Rudolf Steiner, LEKCJE EZOTERYCZNE II GA 266 Lekcja 60 Oslo, 11.06.1912. Intermediarius: B.S. Jeśli kochasz piękno przyrody i cieszysz się jej małymi rzeczami, nie będziesz odczuwał przyrody tylko w majestatycznych oceanach czy górach –...

Mani - Manas i tajemnica zła 0

Mani – Manas i tajemnica zła

Rudolf Steiner: Ga 94, KOSMOLOGIA EZOTERYCZNA https://rsarchive.org/Lectures/EsoCos_index.html. Intermediarius: B.S. ” Ezoteryka chrześcijańska wywodzi się od manichejczyków, których założyciel Mani żył na Ziemi, trzysta lat po Jezusie Chrystusie. Istota nauki manichejskiej odnosi się do doktryny dobra i zła. W zwykłym...

0

Co oznacza zdanie: „Poznałem cztery żywioły”?

Rudolf Steiner, LEKCJE EZOTERYKI II, GA 266, Lekcja 45, Stuttgart, 20-02-1912. Intermediarius: B.S. Co oznacza zdanie: „Poznałem cztery żywioły”?  Pierwszym elementem, w którym człowiek został stworzony, było ciepło.  I w ewolucji ziemskiej było naprawdę...