Kategoria: Nauka duchowa

Rudolf Steiner jest z pewnością zdumiewającym zjawiskiem, które należałoby spróbować potraktować poważnie. Głosi on kilka nauk, w które wierzyłam od dawna, a między innymi, że w naszych czasach nie uchodzi już proponować komuś religii pełnej nie dowiedzionych cudów, lecz że religia musi stać się wiedzą, której można dowieść, iż nie należy już „wierzyć”, lecz trzeba „wiedzieć”. Ponadto, że poznanie świata duchowego można zdobyć samemu dzięki silnemu, świadomemu i systematycznemu myśleniu. Nie wolno zachowywać się biernie jak mistyk czy marzyciel, lecz wysiłkiem własnego myślenia zdobyć ogląd świata skądinąd przed nami ukrytego.

Selma Lagerlof

Rudolf Steiner i duchowa moc jaźni Zachodu 0

Nauka duchowa, konieczność dla ludzkości

Rudolf Steiner – GA 134 – ŚWIAT ZMYSŁÓW I ŚWIAT DUCHA – Wykład I – Hanower, 27 grudnia 1911. Intermediarius: B.S. Jak wiecie, moi drodzy przyjaciele, im dokładniej przyswajamy to, co nauka duchowa może dać, tym...

Kłamstwo w świetle wiedzy duchowej 0

Kłamstwo w świetle wiedzy duchowej

Rudolf Steiner – GA 98 – Natur- und Geistwesen – Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt – Wiedeń, 5 listopada 1907 (strona 25). Intermediarius: B.S. Człowiek musi być w stanie znieść to, co obserwuje...

Zdrowie i epidemie 0

Zdrowie i epidemie

Rudolf Steiner – GA 96 – Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft – Pierwotne impulsy nauki duchowej – Berlin, 29 stycznia 1906 (str. 18). Intermediarius: B.S. Nie ma nic materialnego, co nie pochodziłoby z ducha. To, czego...

Niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem do wyższych światów 0

Ukryta strona

Rudolf Steiner – GA 93a – PODSTAWY EZOTERYZMU: Wykład XXI – Berlin, 19 października 1905 r. Intermediarius: B.S. W świecie fizycznym zawsze musimy brać pod uwagę stronę jawną, czyli zjawiska, i stronę ukrytą, czyli siły....

Przerażający świat astralny 0

Przerażający świat astralny

Rudolf Steiner – GA 94 – Kosmogonie – Lipsk, 29 czerwca 1906 (strona 135). Intermediarius: B.S. Dla niedoświadczonych, świat astralny jest zagmatwaną mieszaniną. Człowiek może doświadczyć wszelkiego rodzaju postaci zwierzęcych zbliżających się do niego,...

Gdyby zwierzęta mogły mówić... 0

Gdyby zwierzęta mogły mówić…

Rudolf Steiner, 'Tajemnica śmierci’ – Praga, maj 1915 r. GA159. Intermediarius: B.S. „Gdyby zwierzęta mogły mówić, mówiłyby tylko o widzialnych sferach; o sferze mineralnej, sferze roślinnej i sferze zwierzęcej. Uważałyby siebie za najwyższą widzialną sferę....

Tajemnice gniewu 0

Kamaloka

Rudolf Steiner – GA 108 – Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie / Odpowiadanie na pytania dotyczące świata i życia poprzez antropozofię- Breslau, 2 grudnia 1908 – (strona 56,57). Intermediarius: B.S. Kamaloka jest...

Kronika Akaszy: Wielka Księga Życia 0

Kronika Akaszy: Wielka Księga Życia

 Rudolf Steiner – GA 112 – Ewangelia św. Jana – Wykład 2 – Cassel, 25 czerwca 1909 r. Intermediarius: B.S., M.B. Ilustracja: Karol Wielki Wszystko, co dzieje się w fizycznym świecie zmysłów, ma swój...

Nauka duchowa i szarlataneria 0

Nauka duchowa i szarlataneria

Rudolf Steiner – GA 62 – Ergebnisse der Geistesforschung – Berlin, 31 października 1912 (str. 34). Intermediarius: B.S. Widać, że ślepa wiara, jak i najokrutniejsze przesądy są dość szeroko rozpowszechnione. Dlatego nie ma chyba...