Kategoria: Sztuka

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (8) – eurytmia 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (8) – eurytmia

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998, ilustracja: eurythmie.com Sztuka słowa rozwija w twórcy jego ducha—jaźń. Steiner był nie tylko wielostronnym twórcą-artystą w kilku sztukach tradycyjnych. Był także twórcą nowego rodzaju sztuki — eurytmii (gr....

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (6) – muzyka 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (6) – muzyka

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998 Steiner wprawdzie nie był twórcą-muzykiem, kompozytorem, jednakże jako inicjowany posiadał duchowy ogląd muzyki (gr. theoria=ogląd). W cyklu Das Kiinstlerische in seiner Weltmission tak pisał o muzyce: W muzyce...

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (4) - rzeźba 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (4) – rzeźba

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998, ilustracja: „Reprezentant Ludzkości” Wzorcową inspirację rzeźbie antropozoficznej Steiner dał w postaci własnego dzieła: szesnastometrowej rzeźby w drewnie przedstawiającej „Reprezentanta Ludzkości” – Chrystusa który jedną ręką strąca Lucyfera i drugą przygważdża...

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (1) 0

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera (1) – wstęp

Jerzy Prokopiuk, miesięcznik Twórczość, luty 1998, ilustracja: dzieło W.Kandinskiego Piękno – podobnie jak dwie inne „platońskie” kategorie: prawdę i Dobro – Rudolf Steiner i stworzona przezeń antropozofia rozpatrują jako elementy rozwoju ducha ludzkiego, ludzkiej...

Eurytmia – na czym polega i jakie są jej cele 0

Eurytmia – na czym polega i jakie są jej cele

źródło: WP – ABC-Zdrowie, ilustracja: Alanus Hochschule Eurytmia to sztuka poruszania się przy muzyce i odpowiednio dobranych tekstach. Jest inspirowana antropozofią i została opracowana przez Rudolfa Stainera. To przedmiot nauczania w szkołach waldorfskich. Co...

Michaił Czechow i Antropozofia 0

Michaił Czechow i Antropozofia

Katarzyna Osińska, Tygodnik Teatralny Don Kichot i antropozofia: O tym, jak aktor Michaił Czechow pragnął zagrać rolę Rycerza Smętnego Oblicza i dlaczego roli tej nie zagrał Michaił Czechow pozostawił kilka świadectw pracy nad rolą...

Goetheanum – misterium „żywego słowa” 0

Goetheanum – misterium „żywego słowa”

źródło: Małgorzata Leyko, Instytut im. Jerzego Grotowskiego (zdjęcie: praktyka eurytmii w 1931 roku) Jednym z najsilniejszych nowych prądów duchowych w ramach Lebensreform była antropozofia Rudolfa Steinera (1915). Centrum antropozoficzne – Goetheanum powstało w szwajcarskim...