Kategoria: Rozwój duchowy

Karma / Radość / Ból 0

Karma / Radość / Ból

Rudolf Steiner – GA 130 – Ezoteryczne chrześcijaństwo i misja Christiana Rosenkreutza – Wykład 2 – Lipsk, 5 listopada 1911 r. Intermediarius: B.S. W życiu ludzkim radość jest zazwyczaj czymś, na co nie zasłużyło...

Wstrzemięźliwość oczyszcza uczucia 0

Wstrzemięźliwość oczyszcza uczucia

Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden/Band 1 (strona 559). Intermediarius: B.S. „Wstrzemięźliwość oczyszcza uczucia, budzi duchowe zdolności, wzmacnia wewnętrzną świadomość i wzmacnia pamięć, dusza zostaje uwolniona od swego...

Najlepsza metoda rozwijania dobrego myślenia 0

Najlepsza metoda rozwijania dobrego myślenia

Rudolf Steiner – GA 130 – Ezoteryczne chrześcijaństwo i misja Christiana Rosenkreutza – Wykład 2 – Lipsk, 5 listopada 1911 r. Intermediarius: B.S. Myślenie pielęgnujemy i wyostrzamy zwłaszcza przez rozwijanie cech, które pozornie nie...

Krytyka a wewnętrzny rozwój człowieka 0

Krytyka a wewnętrzny rozwój człowieka

Rudolf Steiner – GA 53 – Wewnętrzny rozwój człowieka – Berlin, 15 grudnia 1904 r. Intermediarius: B.S. Dla rozwoju duszy konieczne jest nabycie pewnego określonego sposobu oceniania bliźnich. Trudno jest osiągnąć postawę bezkrytyczną, ale...