Otagowano: wolność

Rudolf Steiner i duchowa moc jaźni Zachodu 0

Rudolf Steiner o wolności

14.10.2022 „Każdy z nas ma w sobie to, że jest wolnym duchem, tak jak każdy pąk róży ma w sobie różę”.„Być wolnym to być zdolnym do myślenia własnymi myślami – nie myślami jedynie ciała,...