Kategoria: Pedagogika

0

Szkoły waldorfskie jako przykład wychowania do wolności

Dziedziną, w której myśl niemieckiego antropozofa Rudolfa Steinera (1861-1925) odnosi największe suk­cesy, jest przede wszystkim pedagogika. Jej rozwój sięga 1919 r. kiedy to z inicjatywy Emila Molta została powo­łana do życia szkoła przeznaczona dla...

Pedagogika Waldorfska 0

Pedagogika Waldorfska

Szkoły waldorfskie (szkoły steinerowskie) powstają z inicjatywy rodziców i nauczycieli, którzy zakładają stowarzyszenie prowadzące szkołę. Szkoły są jednostkami niezależnymi, nie scentralizowanymi. Pierwsza „Wolna Szkoła Waldorfska” powstała w Stuttgarcie 1919 r. Utworzono ją z myślą...

Szkoły i przedszkola waldorfskie 0

Szkoły i przedszkola waldorfskie

źródło: Wolna Edukacja, 22 stycznia 2018 „Rudolf Steiner żywił głębokie przekonanie, iż dziecko powinno stać się podmiotem w procesie wychowania i nauczania, który to proces powinien uwzględniać indywidualne właściwości psychiczne, potrzeby oraz zainteresowania dziecka,...