Kategoria: Pedagogika

"Duchowe podstawy sztuki wychowania" 1

„Duchowe podstawy sztuki wychowania”

„Duchowe podstawy sztuki wychowania”, Rudolf Steiner, Wydawnictwo Genesis 2020 Jest to cykl wykładów wygłoszonych przez Steinera w Oxfordzie. Poświęcone są one pedagogice waldorfskiej. Steiner rozpoczyna od przedstawienia duchowego podłoża wychowania. Przedstawiając trzy pierwsze siedmioletnie...

100 lat Pedagogiki Waldorfskiej 0

100 lat Pedagogiki Waldorfskiej

źródło: Waldorf 100 „Naucz się zmieniać świat” pokazuje ludzi na całym świecie, którzy pracują w Edukacji Waldorfskiej. Film jest wstępem do dalszych prac, które powinny pokazać, jak konkretne osoby z konkretnymi pomysłami opartymi na...

Rozmowa z założycielem krakowskiej szkoły waldorfskiej 0

Rozmowa z założycielem krakowskiej szkoły waldorfskiej

źródło: Wolna Szkoła Waldorfska w Krakowie 25.05.2015 Rozmowa z Markiem Sołkiem, zawodowym kaskaderem, założycielem pierwszej w Polsce szkoły kaskaderów, działającej pod honorowym patronat dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i reżyserem scen akcji, który 9...

Szkoła Waldorfska w Dolinie Krzemowej 0

Szkoła Waldorfska w Dolinie Krzemowej

źródło: szkolawaldorfska.pl Pracownicy Doliny Krzemowej wysyłają potomstwo do szkoły bez komputerów Podczas gdy u nas ubolewa się nad słabą dostępnością sprzętu komputerowego w placówkach edukacyjnych, w kalifornijskich szkołach kwitnie trend odwrotny: powrót do nauki...

Pedagogika Rudolfa Steinera 0

Pedagogika Rudolfa Steinera

Barbara Kowalewska, źródło: szkolawaldorfska.pl Pedagogikę waldorfską zalicza się zwykle do nurtu tzw. „pedagogiki reformy”, to znaczy do pedagogicznych dążeń reformatorskich z początków dwudziestego wieku i wymienia wraz z innymi kierunkami tzw. ‘Nowego Wychowania’, z...