Czy antropozofia jest nauką?

Czy antropozofia jest nauką?

Nauka – w dzisiejszym (XX wiek) rozumieniu, ukształtowanym w dużej mierze przez neopozytywizm i często wbrew wielkim uczonym – to postępowanie poznawcze, na które składają się następujące czynniki:

  1. doświadczenie (bierne) – bezpośrednie – za pomocą systemu fizycznych zmysłów człowieka,

2.  eksperyment (aktywny) – pośredni – za pośrednictwem aparatury naukowej (technicznej),

3.   formułowanie hipotez i teorii (budowanie modeli) intelektualnych, uogólniających wyniki badań (doświadczeń i eksperymentów), z wykluczeniem pozostałych władz poznawczych człowieka – np. intuicji, uczuć, pragnień itp.

4.   abstrahowanie od tzw. czynników subiektywnych, zwłaszcza dotyczących sensu światopoglądowego (np. religijnego czy filozoficznego) i wartościowania (moralnego i estetycznego),

5.  weryfikowanie i falsyfikowanie rezultatów poznawczych.

Czy antropozofia spełnia tak postawione wymogi nauki?

1.    Posługuje się doświadczeniem (biernym), za pośrednictwem 9 względnie 12 zmysłów człowieka, uzupełniając je 7 zmysłami nie-fizycznymi – czakramami,

2.    prowadzi eksperymenty poznawcze (aktywne) zarówno kiedy rozwija w człowieku zmysły niefizyczne, jak i kiedy za ich pomocą – przez ćwiczenia i medytacje – eksperymentuje w świecie niefizycznym,

3.    formułuje hipotezy i teorie odwołując się zarówno do trzech podstawowych władz duszy ludzkiej (myślenie, uczucia, wola), jak i do przemiennych ich form (dzięki ćwiczeniom i medytacjom) – w tym sensie hipotezy te i teorie mają charakter holistyczny (wyrastają z całego człowieka),

4.    badaniom swym i korpusowi ich wyników nadaje sens światopoglądowy i w postępowaniu swym i ocenie jego wyników uwzględnia zdecydowanie wartości zarówno moralne, jak i estetyczne (jako moralność wolności i inspiracja sztuki),

5.   weryfikuje i – kiedy trzeba – falsyfikuje rezultaty swego poznania (falsyfikowanie oznacza tu kontrolę badań celem umożliwienia ich postępu),

6.   specyfiką antropozofii jest zawężony postulat intersubiektywności: poznanie antropozoficzne stawia nieporównanie większe wymagania badaczom-antropozofom, toteż postulat ten są w stanie zrealizować tylko nieliczni badacze; nie-antropozofom lub antropozofom, dla których antropozofia jest jedynie namiastką wiary lub światopoglądem, pozostaje sprawdzać zasadność jej hipotez i teorii w konfrontacji z ich doświadczeniem życiowym i z logiką,

7.       w tym sensie zatem antropozofia ma charakter ezoterycznej gnozy: jest wiedzą (nauką) duchową, nie tylko posługującą się niefizycznymi instrumentami poznania danymi człowiekowi, lecz także zastosowaną do badania świata duchowego.

(Ilustracja: szkic kolorową kredą Rudolfa Steinera)

Możesz również polubić…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x