Szósta święta noc: 29-30 grudnia

Szósta noc  29-30 – Ze wskazań Rudolfa Steinera dla Herberta Hahna. Intermediarius: B.S.

 SZÓSTA ŚWIĘTA NOC 29 grudnia – Waga

Wewnętrzne oczyszczenie poprzez np. medytację, w której oczyszczamy się z negatywnych wzorców myślowych. Oczyszczanie zewnętrzne poprzez palenie kadzideł w domu lub we własnym ciele poprzez rozgrzewającą kąpiel.

Ze wskazań Rudolfa Steinera dla Herberta Hahna

„Teraz podążaj za Trzema Nocami Miecza.

Noc Piotra. Noc poświęcenia miecza. Każdy z nas wykuł swój własny miecz wnikliwości. Każdy z nas musi zjednoczyć swoją duchową wolę z wiecznością, nieśmiertelność z niezniszczalnym iw ten sposób rozpoznamy prawdę.

Tajemnica: zbierzcie razem Syna Bożego z Synem Człowieczym. Jedność.”

Szósta kontemplacja:

„Spośród trzech sił duszy wola jest najbardziej tajemnicza. W naszym życiu mamy do czynienia z dwoma rodzajami woli: jedną związaną z naturą oraz siłami rozkładu i zniszczenia, drugą, która jest połączona z duchem i konstruktywnymi siłami ziemi.

W naszym układzie pokarmowym i innych ruchach ciała odnajdujemy wolę ziemską; nie możemy być tego świadomi ani ingerować w to, ma zadanie do wykonania. To duchowa wola, którą możemy dzierżyć jak miecz. Miecz jest kierowany przez nasze impulsy moralne, czyniąc nas integralną częścią przyczyny i skutku, który tworzy ten świat. Przyjęliśmy wielką odpowiedzialność, przejmując kontrolę nad własną wolą. Otrzymaliśmy ten obowiązek, kiedy Chrystus wszedł na ziemię, aby dać nam osobiste posiadanie naszego Ja Jestem.

Więc czym jest moralność? Jest to bardzo przeinaczone i ma niewiele wspólnego z tym, co robimy, ale raczej z tym, jak to robimy. Nasza działalność może być moralna tylko wtedy, gdy nasze szczęście nie jest zdobywane kosztem innych. Jeśli więc cieszymy się, że mamy nowy prezent, który powstał w fabryce, w której pracownicy są źle traktowani, lub jesteśmy szczęśliwi, kupując najtańszą żywność wyprodukowaną przez źle traktowane zwierzęta i tak dalej, zostajemy złapani w sieć niemoralności. Akty moralne pojawiają się, gdy nasze czyny wynikają z naszego zainteresowania innymi ludźmi. Tak więc moralność wypływa z miłości, najczystszej, najwyższej miłości i szacunku dla innych.”

WERSJA II

Z obszarem Wagi związana jest hierarchia Dynameis – Duchów Ruchu. Możemy wczuć się w tę relację, gdy zwrócimy uwagę na sprawy opisane poniżej.

Wszystkie planety naszego Układu Słonecznego tylko dlatego tworzą ze Słońcem tak stabilną, zamkniętą w sobie całość, że znajdują się ciągle w  równowadze utrzymującego się wzajemnie ruchu. Z duchowego punktu widzenia przyczyną tak zrównoważonego wzajemnego ruchu jest działanie Duchów Ruchu. Duchy te przebywają bowiem według Rudolfa Steinera głównie na Słońcu, podczas gdy ich siły działają ze Słońca ku planetom, a od nich zaś ku Ziemi (GA 136, 13.4.1912), co pociąga za sobą prawidłowy ruch poszczególnych planet, dzięki czemu siły działające  w obrębie Układu Słonecznego są w równowadze i  cechują się stabilnością.[1] Wiedza pochodząca z inspiracji ukazuje nam  to wzajemne oddziaływanie na siebie sił naszego Układu Słonecznego odbywające się pod przewodnictwem Duchów Ruchu jako tzw. muzykę sfer, nazwaną już tak przez pitagorejczyków. Muzyka sfer jest żywym wyrazem panującej w naszym kosmosie planetarnym równowagi wzajemnych ruchów. Jej odbiciem na Ziemi jest chemiczna budowa materii, która polega na ruchliwej równowadze pomiędzy procesami łączenia się i rozdzielania w świecie fizycznym. W stosunku do Ziemi Duchy Ruchu mają jednak  jeszcze jedno bardzo szczególne zadanie: działając z peryferii sfer planetarnych zatrzymują one siły Tronów promieniujące z wnętrza Ziemi i doprowadzają je do równowagi czego następstwem jest powstanie i konfiguracja powierzchni Ziemi. „To, z czym mamy tu rzeczywiście do czynienia to jest zrównoważenie sił i niejako pewien układ pomiędzy Duchami Woli i Duchami Ruchu, zawarty tak, że ukształtowanie Ziemi dokonuje się w bardzo zróżnicowany sposób.”(GA121,11.6.1910). Wszystkich wymienionych tu czynów Duchy Ruchu mogą dokonywać dzięki swemu powiązaniu z zodiakalnym obszarem Wagi, której duchowe siły zaczęły się dzięki nim pojawiać już na dawnym Księżycu. Już wtedy bowiem głównym ich zadaniem było doprowadzenie Słońca i Księżyca, które oddzieliły się od siebie, do równowagi,  do właściwego  stosunku między nimi. Dlatego też ich położenie w Kosmosie w tych czasach można porównać do dwóch gigantycznych szalek wagi, które potrzebują zrównoważenia. Widok  bytu, który nie był zrównoważony wywoływał w duszy istot dawnego Księżyca uczucie tęsknoty; równowaga, którą przywracały duchy ruchu, przynosiły im natomiast zadowolenie i możliwość dalszego rozwoju (GA 132, 21.11.1911).


DYNAMIS – Duchy Ruchu, postrzeganie w inspiracji – muzyka sfer, siły równowagi kosmosu; Siły Dynamis zsyłają do planet, a z planet do Ziemi; działanie z wnętrza Ziemi sił TRONÓW; dzięki tym dwom naprzeciw siebie działającym emanacjom powstaje skorupa ziemska – znak zodiaku : Waga kolor: fiolet


[1] To co zostało tu powiedziane nie stoi w sprzeczności z tym,  o czym mówił R. Steiner w wykładzie z dnia 10. 04. 1912 (GA 136); mowa jest tam o tym, że Duchy Ruchu są związane bardziej z wewnętrznym ruchem planet, podczas gdy swój ruch zewnętrzny w przestrzeni planety zawdzięczają Duchom Woli; harmonia i porządek w całym systemie planetarnym jest natomiast zasługą Cherubinów. W tym samym cyklu R. Steiner wyjaśnia dalej: „ [jeśli chodzi o] Serafiny, Cherubiny, Trony, Duchy Mądrości w ich relacji do wszystkich planet naszego systemu planetarnego, to wynik duchowej obserwacji będzie zawsze ten sam, czy będziecie obserwować Marsa, Jowisza, Merkurego czy Wenus. Wszędzie tam, patrząc na pracę Serafinów, Cherubinów, Tronów i Duchów Mądrości, znajdziecie te same rezultaty. Nie znajdziemy natomiast tych samych rezultatów, jeśli dla innych planet naszego systemu weźmiemy pod uwagę to, co pochodzi ze sposobu działania Duchów Ruchu i Duchów Formy…..tak iż musimy rozróżniać dla każdej poszczególnej planety naszego systemu planetarnego jej własne Duchy Formy, jej własne Duchy Ruchu.” Z tych słów widać, że Cherubiny i Trony wywołują i harmonizują ruchy planet wychodząc z tego, co dla wszystkich planet jest takie same. Zaś Duchy Ruchu, których główna siedziba jest na Słońcu (wykład z 13. 04. 1912), wstawiają stamtąd planety w stan równowagi, wychodząc ze specyfiki i właściwości, które użyczają ruchom planet bardziej indywidualnego charakteru, innego przy każdej pojedynczej planecie. Można też powiedzieć, że bardziej ogólny, kosmiczny wpływ Cherubinów i Tronów jest  najpierw indywidualizowany przez Duchy Ruchu a następnie ponownie przywracany do równowagi; dzięki temu nasz system planetarny jest tak wielorako ukształtowany i różnorodny w swoich poszczególnych członach a mimo to pozostaje harmonijną całością.

Możesz również polubić…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x