Kategoria: Życie społeczne

Nasza epoka jest wiekiem przemian... 0

Nasza epoka jest wiekiem przemian…

Rudolf Steiner, OD SYMPTOMU DO RZECZYWISTOŚCI W HISTORII WSPÓŁCZESNEJ, GA 185 w. 7;  1 listopada 1918 r. Intermediarius: B.S. Nasza epoka jest wiekiem przemian. Każda epoka, oczywiście, jest wiekiem przejścia.Jest to po prostu kwestia uświadomienia...

0

Zadanie narodów – kultura słowiańska i amerykańska

Rudolf Steiner: Legenda Świątyni, Ga 93, cz. III; Związek między wiedzą duchową a życiem codziennym, 23 października 1905, Berlin. Intermediarius: B.S. Ilustracja Rudolfa Steinera: Słowianie „ (…), Weźmy na przykład naród. Naród, jako struktura,...

Troska o bliźniego 0

Troska o bliźniego

Rudolf Steiner – GA 185, w. IV: Historyczne znaczenie naukowego sposobu myślenia – Dornach, 25 października 1918 r. Intermediarius: B.S. Tylko autentyczna troska każdego człowieka o bliźniego może w przyszłości przynieść ludzkości zbawienie –...

Goetheanum – misterium „żywego słowa” 0

Taniec pokoju

Für die Eurythmie 1914 und Dornach, 10. Juli 1924, Rudolf Steiner GA 40, Intermediarius: B.S. Taniec Pokoju Kiełkują pragnienia duszy Wzrastają czyny woli Dojrzewają plony życia Przeczuwam mój los Mój los odnajduje mnie Przeczuwam...

Zadanie ludzkości w naszych czasach 0

Zadanie ludzkości w naszych czasach

Rudolf Steiner 30.04.1918 r. w GA 182 („Śmierć jako przemiana życia”), s. 86 i nast., Intermediarius: B.S. „Jeśli ludzie nie wiedzą, skąd właściwie pochodzi słowo Bóg, czym właściwie jest to, co Boskie, to co...

Duchowy nurt Słowian a rusycyzm 5

Duchowy nurt Słowian a rusycyzm

R. Steiner, „Karma nieprawdy”, T. 1, GA 173, wykład 3., Intermediarius: B.S., ilustracja: portret Piotra Wielkiego „Testament Piotra Wielkiego pojawił się na scenie w 1813 roku, a może trochę wcześniej, i został rozpowszechniony nie...

Słowo o Ukrainie i Rosji 19

Słowo o Ukrainie i Rosji

Autor: T.K., kwiecień 2022 Ruś Kijowska powstała w IX wieku, miała być jednym z pierwszych ośrodków słowiańskiej zasady duchowej, mającej swoje korzenie w starożytnych misteriach atlantyckich. Kijów został założony na ziemiach wschodnich nad rzeką...

Wojna nie jest instrumentem pokoju 0

Wojna nie jest instrumentem pokoju

Rudolf Steiner, KARMA NIEPRAWDY,  GA 173 . Intermediarius: B.S. Moi drodzy, wieczny ideał pokoju, nigdy nie zostanie osiągnięty przez żadną kroplę krwi rozlaną z powodu wojny.  Pokój zapanuje na świecie w zupełnie inny sposób. A kto...

Duchowa tradycja dawnej Rusi w czasach wojny 0

Duchowa tradycja dawnej Rusi w czasach wojny

Autor: T.K., ilustracja: AKG Chciałbym rzucić nieco historycznego światła na wojnę, która obecnie wybuchła na Ukrainie. Musimy odróżnić Rosjan od państwa rosyjskiego. Pierwotne państwo rosyjskie nie było nazywało Rosją, lecz Rusią. „Ruś” nadal jest...