Manfred Schmidt-Brabant

źródła: anthrowiki.at, steinerbooks.org

Manfred Schmidt-Brabant urodził się w Berlinie w 1926 roku. W 1975 r. został członkiem Rady Wykonawczej Ogólnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) w Goetheanum w Dornach, w Szwajcarii, i służył jako przewodniczący AAG od 1984 r. do swojej śmierci w 2001 r. Jego praca w tych latach była poświęcona kierowaniu Światowym Towarzystwem Antropozoficznym, w tym kierowaniu Sekcją Nauk Społecznych Szkoły Nauk Duchowych. Manfred Schmidt-Brabant nauczał na całym świecie wielu przedmiotów antropozoficznych. Był autorem kilku książek, które ukazały się również w języku angielskim.

Jego praca jako przewodniczącego AAG nie napotkała krytyki. Thomas Meyer, na przykład, nazwał go „Wielkim Koftą”.

niektóre książki Manfreda Schmidta-Brabanta:

Archetypowa Kobieta w Tajemnym Nurcie Ludzkości
W kierunku nowej kultury rodziny

Opis
W czasach starożytnych ludzkie doświadczenie boskości było przesiąknięte kobiecym archetypem. Świat ducha był postrzegany jako zaludniony przez boginie, a kobiety były honorowane jako kapłanki i strażniczki świętych obrzędów. Natomiast późniejsze cywilizacje grecka i rzymska charakteryzowały się zasadą patriarchatu, który nadal dominuje w naszej kulturze – pomimo politycznej i społecznej emancypacji kobiet na Zachodzie.

Ta wyjątkowa książka wykracza daleko poza zwykłe opracowania na temat płci. Autorzy utrzymują, że w czasach starożytnych ludzie doświadczali boskości jako przepojonej archetypową kobiecością.

Świat duchów był postrzegany jako zaludniony przez boginie, a to postrzeganie było odzwierciedlone poprzez honorowanie kobiet jako kapłanek i strażniczek świętych obrzędów. Z drugiej strony, Grecy i Rzymianie kierowali się w dużej mierze zasadą patriarchatu. Niedawno byliśmy świadkami politycznej i społecznej emancypacji kobiet, ale patriarchalne myślenie nadal dominuje w naszej zachodniej kulturze.

Autorki badając archetyp kobiecy starają się oświetlić duchowe znaczenie i sens zasady żeńskiej dzisiaj, jak również jej przyszłe przeznaczenie. Rozważając tajemnicę kryjącą się za ewolucją człowieka i ziemi, autorzy dochodzą do jasnych i przystępnych perspektyw, które mogą pomóc w przemianie dzisiejszego życia ludzkiego, a zwłaszcza kultury rodziny.

Zaczynając od Ewy w tradycji i legendzie, autorzy komentują Królową Saby, obraz Dziewicy w ezoterycznym chrześcijaństwie, Izydę-Sofię i Wielką Matkę, narodziny sztuki z pierwotnej kobiecości oraz znaczenie kobiet dla współczesnej ezoteryki.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

 1. Ewa w tradycji i legendzie
 2. Obraz Dziewicy w chrześcijaństwie ezoterycznym
 3. Narodziny sztuki z pierwotnego źródła kobiecości
 4. Izyda-Sophis i Wielka Matka
 5. Znaczenie kobiet we współczesnej ezoteryce
 6. Królowa Saby

Myśliciele, święci, heretycy
Ścieżki duchowe średniowiecza


Opis
Manfred Schmidt-Brabant: „Niezależnie od tego, czy dusze powróciły w fizycznych wcieleniach jako platonicy, jako arystotelicy, jako uczniowie z Chartres, jako członkowie zakonu dominikańskiego, jako templariusze, jako katarzy, czy też dusze te towarzyszą nam jako istoty duchowe, strumień duchowej ciągłości, który ma swój początek w średniowieczu, płynie przez całą historię ludzkości.”

Dlaczego dzisiaj ludzie z takim zainteresowaniem spoglądają w czasy średniowiecza? Czy tamte czasy są w jakiś sposób powiązane z teraźniejszością? W tej pouczającej serii wykładów Manfred Schmidt-Brabant i Virginia Sease sugerują, że nasze poczucie własnej wartości zależy od stworzenia prawdziwego związku z obecną epoką. Aby to jednak uczynić, musimy zrozumieć duchowe korzenie naszych czasów. Autorzy sugerują, że te korzenie mogą być odnalezione w średniowieczu. Impulsy, które pochodzą z tamtych czasów, nadal płyną do teraźniejszości, pomagając kształtować nasze myślenie, uczucia i działania. Nawet historia Europy jest w dużej mierze zdeterminowana przez myślenie ludzi w średniowieczu, które przetrwało, aby w nie wierzyć i o nie walczyć. Wyłania się to dzisiaj w świadomości jednostek, jak również w tkance naszych wspólnot.

Aby pomóc nam zrozumieć ten krytyczny okres, autorzy podejmują się szerokiego przeglądu historycznego kultury i historii – egzoterycznej i ezoterycznej – średniowiecza. Ich podróż obejmuje króla Artura i misteria celtyckie; Franciszka z Asyżu, franciszkanów i szkołę w Chartres; Tomasza z Akwinu, Awerroesa i dominikanów; kabałę i mistycyzm żydowski; heretyków i katarów; tajemnice templariuszy; alchemię duchową i architekturę gotycką; Kolumba i tajemnice Ameryki; duszę samoświadomą i historyczną postać Fausta.

SPIS TREŚCI:

Przedmowy

 1. Symptomologia historyczna – impulsy misteryjne w średniowieczu
 2. Król Artur i misteria celtyckie
 3. Franciszek z Asyżu i Tajemnice Kolchidzkie
 4. Alanus ab Insulis, Wewnętrzne Nauki Szkoły z Chartres
 5. Siedem sztuk wyzwolonych jako droga duszy do ducha
 6. Tomasz z Akwinu i Aferroes
 7. Średniowieczne wyobrażenia o piekle, diable i zmartwychwstaniu
 8. Kabała i mistycyzm żydowski w średniowieczu
 9. Joachim z Fiore, królestwo Ducha Świętego i kwestia katarska
 10. Tajemnice templariuszy w Boskiej komedii Dantego
 11. Powstanie Nowego Świata-Kolumba i Tajemnice Ameryki
 12. Świt Duszy Świadomej

Nowe Tajemnice
i Mądrość Chrystusa


Opis
„Chrześcijaństwo nie jest kwestią religii ani nawet denominacji; nie jest kwestią określonej kultury. Chrystus jest tam dla całej ludzkości.” (z książki)

W dawnych kulturach misteryjnych jednostki doświadczały siebie jako „dzieci” bogów, a nawet jako ich narzędzia. Zgodnie z duchową nauką Rudolfa Steinera narodziny samodzielnego myślenia nastąpiły dopiero w naszym obecnym stanie świadomości – świadomości własnego „ja”. Ale kim jest to „ja”?

Virginia Sease i Manfred Schmidt-Brabant utrzymują, że prawdziwa samoświadomość jest ściśle związana z wiedzą o centralnej istocie ewolucji świata – Chrystusie, „JA JESTEM”. Skupiając się na istocie Chrystusa i na chrześcijaństwie, autorzy przedstawiają serię zajmujących wykładów na temat rozwoju mądrości misteryjnej w dzisiejszych czasach. Po przedstawieniu przeglądu historii misteriów w książce „Ścieżki misteriów chrześcijańskich”, autorzy pogłębiają i rozszerzają swoje badania, zwracając szczególną uwagę na wpływ „misteriów Chrystusa”.

Niektóre istotne tematy tego tomu obejmują przemianę sumienia, miejsce modlitwy i medytacji oraz znaczenie ofiary w dzisiejszych czasach.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

 1. Świadomość duszy i wiedza o Chrystusie
 2. Proroctwo w Starym Testamencie, Nowym Testamencie i antropozofii
 3. Zakon Esseńczyków, Jesu ben Pandira, Jezus Chrystus i trzecie tysiąclecie
 4. Życie Chrystusa Jezusa w kontekście starożytnych religii misteryjnych
 5. Przemiany w modlitwie i medytacji wynikające z tajemnicy Golgoty
 6. Świat Bogów w Starożytnych Misteriach i Hierarchiach Duchowych
 7. Rozwój sumienia w czasach przedchrześcijańskich i od czasu Tajemnicy Golgoty
 8. Kosmiczny byt Izydy Sofijno-Chrystusowej Ścieżki średniowiecza
 9. Impulsy misteryjne w życiu i twórczości wielkich chrześcijan
 10. Logos i anty-Logos – Sorat, Demon Słońca i przeciw-świat Trójcy
 11. Religia i wiedza w epoce świadomej duszy
 12. Kreacja nowego chrześcijaństwa w kulcie nadświadomości XIX wieku

Ścieżki chrześcijańskich misteriów
Od Composteli do Nowego Świata


Opis


Ci, którzy od trzech tysięcy lat
Nie mają nic do powiedzenia
Są schwytani w ciemność bezwiednie
Z dnia na dzień żyć będą.

-Goethe

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił wzrost zainteresowania „Camino”, szlakiem pielgrzymim do Santiago de Compostela w północnej Hiszpanii. Ale skąd bierze się ta fascynacja duchową eksploracją średniowiecza i jakie jest jej znaczenie?

Virginia Sease i Manfred Schmidt-Brabant twierdzą, że żyjemy w czasach duchowych poszukiwań, odkryć i zmian. Ludzkość staje się coraz bardziej wrażliwa, a w świadomości ludzi zaczynają pojawiać się pierwotne wspomnienia. W tym dynamicznym kontekście wewnętrznej przemiany, historyczne znaczenie Camino na nowo rozbrzmiewa w ludzkich duszach.

Rudolf Steiner wyjaśnił, że ludzie muszą żyć nie tylko z zewnętrzną historią, ale także z ezoteryczną, ukrytą narracją, która się za nią kryje – historią tajemnic. Dziś, na początku dwudziestego pierwszego wieku, autorzy sugerują, że jest coraz bardziej konieczne, abyśmy świadomie żyli z tą zawoalowaną historią nieustannego poszukiwania przez ludzkość komunii z boskim światem.

Opierając się na długich badaniach i kontemplacji, autorzy przedstawiają badanie o niezwykłej rozległości i głębi. Skupiając się na duchowej historii ludzkości, rozpoczynają od kosmicznego pochodzenia Tajemnic Graala, a kończą na nadzmysłowym kulcie Michaela i bycie Anthropozofii.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

 1. Kosmiczne pochodzenie Tajemnic Graala – Hiram, Salomon i Królowa Saby
 2. Tajemnica Golgoty i założenie Szkoły Ateńskiej
 3. Impulsy gnostyckie w sztuce wczesnochrześcijańskiej
 4. Ustanowienie inicjacji Graala w północnej Hiszpanii – Titurel i Parzifal
 5. Światło i mrok – katarzy i trubadurzy w nurcie impulsów manichejskich
 6. Camino do Santiago de Compostela i pierwotna forma europejskich misteriów
 7. Tajemnica Muzyki Sfer i Dwudziestu Czterech Starców Apokalipsy
 8. Ezoteryka Muzyki i Pieśni Pielgrzymów z Camino
 9. Światowa misja templariuszy jako wysłanników świętego Graala
 10. Trzy inicjacje Christiana Rosenkreutza
 11. Impulsy różokrzyżowe w Ameryce i ich wpływ na Europę
 12. Antropozoficzne impulsy artystyczne pod protektoratem Christiana Rosenkreutza
 13. Waga kultu Michaela i istota Anthroposozofia

Duchowe zadania gospodyni domowej


Opis
Czy zajmowanie się domem będzie jeszcze kiedyś postrzegane jako ważna rola we współczesnym społeczeństwie? Czy może stać się prawdziwą karierą?

W ostatnich latach rola zajmowania się domem była nieco wyszydzana i pomniejszana w stosunku do kariery poza domem. Co więcej, kobiety są zachęcane do jak najszybszego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Praca w domu nie jest postrzegana jako prawdziwa praca, a ośrodki opieki dziennej i pracownicy opieki nad dziećmi wypełniają tę lukę.

Autork twierdzi, że stare rozumienie roli domowej należy ożywić wiedzą duchową. Możemy, na przykład, zacząć pracować z nadzmysłowymi aspektami gospodarstwa domowego, eterycznymi i astralnymi jakościami, jak również z różnymi istotami duchowymi, które są związane z domem.

Ta książka zapewnia hojną pomoc rad i pomysłów, aby pomóc wszystkim tym, których przeznaczeniem jest rozwijać karierę, która obejmuje opiekę nad domem i rodziną. Oferuje uznanie godności i znaczenia tworzenia środowiska, które chroni i pielęgnuje dzieci, przygotowując je do życia w szerszym świecie.

SPIS TREŚCI:

 1. Nowe powołanie: Gospodyni Domowa
  Indywidualność i oczekiwania dotyczące roli
  Siła i wnikliwość
  Nowe Tajemnice
 2. Organizm życia w gospodarstwie domowym
  Aspekty Gospodarstwa Domowego
  Ciało Eteryczne
  Ciało Astralne
  Duchowość
  Materia
  Życie w domu
 3. Zalążek Nowego Stowarzyszenia Mistetyjnego
  Kształtowanie Indywidualności Gospodarstwa Domowego
  Rytm
  Życie kulturalne
  Droga rozwoju gospodyni domowej
  Sakramentalizm

4 Pytania

Obdarowanie Rudolfa Steinera
Refleksje na stulecie próby stworzenia teozoficznej sztuki i sposobu życia, 15 grudnia 1911 r.

Opis
Wśród wielu inicjatyw Rudolfa Steinera, które wywoływały widoczne i trwałe impulsy, była jedna, która nie rozwinęła się zgodnie z planem – jego tak zwane Obdarowanie z 1911 roku. Była to jego próba stworzenia „Towarzystwa dla Teozoficznej Sztuki i Sposobu Życia”, które działałoby „pod protektoratem Christiana Rosenkreutza”. Steiner wyobrażał sobie zbiór jednostek, które były „głęboko poruszone przez duchową siłę, taką jak ta, która żyła wcześniej w chrześcijaństwie.” Tworząc takie Towarzystwo, starał się umożliwić powstanie na Ziemi prawdziwej kultury duchowej – kultury, która „zapoczątkowałaby artystów w każdej dziedzinie życia.” – Rozważania Manfreda Schmidta-Brabanta i Virginii Sease – sto lat po próbie Steinera – podkreślają szczególnie trzy kwestie. Po pierwsze, że „impuls obdarowania” pozwoliłby nam doświadczyć sztuki „interpretacji” na sposób różokrzyżowców; po drugie, że najlepsza inicjatywa – nawet ta podjęta przez wielką indywidualność – skazana jest na niepowodzenie, jeśli uczestnicy nie potrafią przezwyciężyć swoich osobistych ambicji; i po trzecie, że możemy żyć z faktem, iż pomimo upływu czasu, ukryte w próbie Steinera nasiona wciąż mają możliwość osiągnięcia owocu w przyszłości.

Możesz również polubić…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x