Kategoria: Życie społeczne

Światowa Konferencja Mocy w 1924 r. 2

Światowa Konferencja Mocy w 1924 r.

Intermediarius: B.S. 30 czerwca 1924 odbyła się pierwsza Światowa Konferencja Mocy ustanowiona przez D.N. Dunlopa Pomysłodawcą Światowej Konferencji Mocy był Szkot Daniel Nicol Dunlop, przedsiębiorca i teozof, który później dołączył do Towarzystwa Antropozoficznego Rudolfa...

Książki Rudolfa Steinera opublikowane w języku polskim 0

Jak wyleczyć nasze chore społeczeństwa?

Autor: Harrie Salman. Artykuł ukazał się w czasopiśmie antropozoficznym: New View – jesień 2017. Intermediarius: B.S. Jak wyleczyć nasze chore społeczeństwa? Spojrzenie wstecz na działania polityczne Rudolfa Steinera w 1917 roku i spojrzenie w...

0

Wirusy, bakterie i strach

Henrietta Deckers, Harlem, marzec 2020 r., Intermediarius: Urszula Kossakowska Rudolf Steiner powiedział „Kiedy podczas epidemii nie możesz myśleć o niczym innym, jak tylko o strachu przed chorobami toczącymi się wokół ciebie, a w nocy...

Weleda - Antropozofia i zrównoważony rozwój gospodarczy 0

Weleda – Antropozofia i zrównoważony rozwój gospodarczy

źródło: Weleda Zrównoważona gospodarka to taka, w której zasoby Ziemi nie są eksploatowane szybciej niż przyroda je odnawia. Rentowność to produkt rozkwitających ekosystemów i dobrze prosperujących społeczności. Zyski są dzielone sprawiedliwie. Dla firmy Weleda etyczna...

Pandemia, strach i wolność 1

Pandemia, strach i wolność

Poniżej publikujemy tekst „Manifestacja Coronowirusa” na podstawie: “Coronakundgebung Öhringen” – 8 listopada 2020, Niemcy. Autorem jest dr med. Jens Edrich – lekarz antropozoficzny. Z tłumaczenia symultanicznego Weroniki M. i Marty A. przygotował, spisał i...

Steinerowska koncepcja społeczna 0

Steinerowska koncepcja społeczna

Odczyt Maxa Bojarskiego wygłoszony na sesji naukowej poświęconej antropozofii (Uniwersytet w Białymstoku, 29.V.2000)           I. Koncepcja Steinera wynika z dostrzeżenia w organizmie społecznym trzech różnych systemów: systemu życia kulturalnego (czy szerzej: życia duchowego jako...

Idea trójpodziału organizmu społecznego 0

Idea trójpodziału organizmu społecznego

W czasie I wojny światowej i w latach po jej zakończeniu Rudolf Steiner intensywnie zajmował się tzw. kwestią społeczną, w której upatrywał główną przyczynę katastrofy wojennej i społecznego chaosu w powojennej Europie. Jako jedyny...

bankowość antropozoficzna 0

Bankowość antropozoficzna

Świadomie używane pieniądze są potężnym narzędziem mogącym działać na korzyść społeczeństwa. Ta myśl legła u podstaw filozofii bankowości antropozoficznej, a w jej ramach również Banku Triodos, etycznego banku, który rozpoczął pracę w roku 1980.Dziś...