Otagowano: Aryman

Wcielenie Arymana (7) 0

Wcielenie Arymana (7)

Rudolf Steiner 02.11.1919 r. w Dornach. GA 191 s. 217 i nast. Intermediarius: B.S. „(…) Ale nie możemy też całkowicie polegać na naszym wnętrzu. Jest wśród was wielu, którzy z przebiegu ruchu, który przeszedł...

Wcielenie Arymana (7) 0

Wcielenie Arymana (7)

Rudolf Steiner 02.11.1919 r., Dornach. GA 191 s. 217 i nast. Intermediarius: B.S. „(…) Ale nie możemy też całkowicie polegać na naszym wnętrzu. Jest wśród was wielu, którzy z przebiegu ruchu, który przeszedł przez...

Wcielenie Arymana (6) 0

Wcielenie Arymana (6)

Rudolf Steiner 02.11.1919 r. w Dornach. Intermediarius: B.S. „Wczorajsze rozważania pokazały wam, że aby wniknąć w rzeczywiste działanie rozwoju człowieka i istoty ludzkiej, musimy bardzo mocno uchwycić w oku duszy skuteczność mocy lucyferycznej, mocy...

Wcielenie Arymana (4) 0

Wcielenie Arymana (4)

Rudolf Steiner GA 191: Rozumienie społeczne duchowej wiedzy naukowej, s. 197 i nast.: 1.11.1919 r. w Dornach. Intermediarius: B.S. „Skąd się wzięło przekonanie, że chwalebna dawna mądrość pogańska, która na przykład w kulturze greckiej...

Wcielenie Arymana (3) 0

Wcielenie Arymana (3)

Rudolf Steiner GA 193 s. 173 i nast. 27.10.1919 r. w Zurychu. Intermediarius: B.S. „(…) To właśnie jest dzisiaj ważne, abyśmy uznali, że wszystko jest możliwe do udowodnienia, i abyśmy dlatego szukali takich dowodów,...

Wcielenie Arymana (2) 0

Wcielenie Arymana (2)

Rudolf Steiner GA 193 s. 166 i nast.  27.10.1919 r. w Zurychu. Intermediarius: B.S. „(…) Osobliwe jest to, że takie rzeczy przygotowuje się przez długi czas. Moce arymaniczne przygotowują rozwój ludzkości w taki sposób, że...

Aryman 0

Wcielenie Arymana (1)

Rudolf Steiner, GA 193: Wewnętrzny aspekt zagadki społecznej – lucyferyczna przeszłość i arymaniczna przyszłość, s. 160 i nast. Intermediarius: B.S. Tłumaczenie robocze. Od 27.10.1919 do 28.12.1919Rudolf Steiner mówi o wydarzeniu wcielenia Arymana. Potem milczy na ten temat....

Aryman 0

Czego chce Aryman

  Rudolf Steiner , LEKCJE EZOTERYKI II, GA 266, Lekcja 25, Strassburg, 19.2.1911, https://rsarchive.org/Lectures/GA266/English/UNK1999/19110219e01.html, Intermediarius: B.S. Aryman chce dać ludziom władzę. Aryman jest duchem, który odszedł jeszcze wcześniej (niż Lucyfer). Archaniołowie byli ludźmi na starym Słońcu, ale zupełnie innymi...